Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 116


 

Kiviaineet ja muut maa-aineet (mullat ym.) -materiaalien puitesopimus 2023 - 2024

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 116      

1109/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsiööri Heikki Voutilainen 18.10.2022

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisissä töissä käytettävien materiaalien toimituksesta puitesopimusten tekemistä varten. Sopimuskausi on 1.11.2022 - 31.12.2024. Tarjoukset pyydettiin jättämään 5.10.2022 klo 12.00 mennessä sähköisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmää käyttäen.

 

Kilpailutus suoritettiin eri kohderyhmiin jaoteltuna. Kohderyhmät pitävät sisällään tietynlaiset materiaalit esim. murske ja multa omina kohderyhminään. Tarjoajalla oli mahdollista antaa osatarjous, eli tarjota vain jotain kohderyhmää eikä kaikkia kohderyhmiä (esim. Tarjoaja on voinut tarjota joko mursketta tai multaa, eikä ole ollut pakko tarjota molempia).

 

Tarjoukset avattiin 5.10.2022 klo 12.00 alkaen. Kullekin kohderyhmälle on ilmoitettu valittavan vähintään kolme materiaalitoimittajaa. Kohderyhmille valitaan kolme materiaalintoimittajaa, kuitenkin vähintään yksi. Useammalla materiaalitoimittajalla turvataan kaupungin rakentamisen laadukkuus sekä kustannustehokkuus. Kaupungin eri yksiköt voivat tilata kaikilta puitesopimusjärjestelyyn valituilta materiaalin toimittajilta materiaaleja kulloisenkin tarpeen mukaan kustannustehokkaasti (riippuen materiaalin toimittajan sijainnista). Osalle kohderyhmiä ei saatu tarjouksia ja niiden osalta suoritetaan hankinta noutona tai suorahankintana erikseen sopien.

 

Tarjousten vertailutaulukossa on korjattu tarjoajien järjestystä siinä tapauksessa, jos jotain materiaalia ei oltu tarjottu (tarjousarvo 0 euro tai 1000 euro). Näin järjestelmän laskemat pisteet saatiin korjattua oikeaksi järjestykseksi kohderyhmittäin.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailutaulukot

 

1. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Kalliomurske toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: Energia- ja kierrätysparkki Oy.

 

Kohderyhmälle "Kalliomurske toimitettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittaja on:
 

1. Energia- ja kierrätysparkki Oy

 

2. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Muut kiviainekset toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: Energia- ja kierrätysparkki Oy.

 

Kohderyhmälle "Muut kiviainekset toimitettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittajaa on:
 

1. Energia- ja kierrätysparkki Oy

 

3. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hiekoitussepeli toimitettuna siiloon"

 

Kohderyhmään ei saatu tarjouksia.

 

4. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Viherrakentamisen maat toimitettuna työmaalle"

 

Kohderyhmään ei saatu tarjouksia.

 

5. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Kalliomurske noudettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavilta materiaalitoimittajilta: Energia- ja kierrätysparkki Oy, Rajukivi Oy ja Rudus Oy.

 

Kohderyhmälle "Kalliomurske noudettuna" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:
 

1. Energia- ja kierrätysparkki Oy

2. Rajukivi Oy

3. Rudus Oy

 

6. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Muut kiviainekset noudettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavilta materiaalitoimittajilta: Energia- ja kierrätysparkki Oy, Rajukivi Oy ja Rudus Oy.

 

Kohderyhmälle "Muut kiviainekset noudettuna" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta materiaalitoimit-tajaa ovat:
 

1. Energia- ja kierrätysparkki Oy

2. Rajukivi Oy

3. Rudus Oy

 

7. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Viherrakentamisen maat noudettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: V-S Puutarhamulta Oy.

 

Kohderyhmälle "Viherrakentamiset maat noudettuna" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimitta-ja on:
 

  1. V-S Puutarhamulta Oy

 

8. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Viherrakentamisen kivet toimitettuna työmaalle"

 

Kohderyhmään ei saatu tarjouksia.

 

9. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Mahdolliset muut kiviaineet tai maa-aineet"

 

 Kohderyhmään ei saatu tarjouksia.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita puitesopimuksen piiriin kullekin kohderyhmälle seuraavat materiaalitoimittajat:

1. Kalliomurske toimitettuna työmaalle: Energia- ja kierrätysparkki Oy
2. Muut kiviainekset toimitettuna työmaalle: Energia- ja kierrätysparkki Oy
5. Kalliomurske noudettuna: Energia- ja kierrätysparkki Oy, Rajukivi Oy ja Rudus Oy
6. Muut kiviaineet noudettuna: Energia- ja kierrätysparkki Oy, Rajukivi Oy ja Rudus Oy
7. Viherrakentamisen maat noudettuna: V-S Puutarhamulta Oy

sekä tekninen lautakunta päättää antaa valtuudet yhdyskuntatekniikan osastolle suorittaa kohderyhmien 3, 4, 8 ja 9 osalta hankinnat suorahankintana, koska kohderyhmiin ei saatu tarjouksia.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.