Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 117 

Yksityistieavustukset 2022

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 117      

569/02.05.01.02/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.10.2022

 

Yksityistieavustukset ovat olleet haettavissa 31.8.2022 mennessä. Avustuksen perusteena on vuonna 2021 toteutuneet kunnossapitokustannukset.

 

Avustus jakaantuu:

 

-          peruskunnossapitoavustukseen

-          lisäkunnossapitoavustukseen

-          ylimääräiseen kunnossapitoavustukseen

 

Liitteenä on teknisen lautakunnan 15.5.2019 tarkistetut yksityistieavustusten jakoperusteet.

 

Liite 1, TEKLA 26.10.2022

 

Yksityistieavustuksiin on kuluvalle vuodelle varattu 140 000 euroa. Anomuksia tuli yhteensä 115 tiehoitokunnalta määräaikaan mennessä.  Knaapilantien ja Malantien yksityistiekunnat eivät täydentäneet hakemustaan tilinpäätöstiedoilla pyynnöstä huolimatta. Avustusta ehdotetaan myönnettävän kaikille 113 tiekunnalle.

 

Alla avustusta hakeneiden tiekuntien määrä ja hyväksyt peruskunnossapitokulut vuosina 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2021

 

 

tiekunnat

hyväksytyt peruskunnossapitokulut

vuonna 2015

106

362 319 €

vuonna 2016

106

381 677 €

vuonna 2017

109

440 819 €

vuonna 2018

114

418 410 €

vuonna 2019

115

491 847 €

vuonna 2020

112

466 896 €

vuonna 2021

115

561 264 €

 

Avustusta hakeneiden yksityisteiden pituus on yhteensä 227 km.

 

Lisäkunnossapitoavustusta haki 13 tiekuntaa. Ylimääräistä kunnossapitoavustusta ei haettu.

 

Peruskunnossapitoavustusta ehdotetaan jaettavaksi 23 % vuotuisista hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista eli 129 020 euroa 113 tiekunnalle.

 

Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan myönnettäväksi 13 tiekunnalle, joiden tietä käyttää säännöllinen aikataulutettu Fölin reittiliikenne. Fölin käyttämät reitit on tarkistettu Turun seudun karttapalvelussa esitetyistä Naantalin sisäisen Fölin joukkoliikenteen reittikartasta. Kutsuperusteinen liikenne ei oikeuta lisäkunnossapitoavustukseen. Lisäkunnossapitoavustuksen suuruus on 8 %: ia hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan 10 980 euroa.

 

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta voidaan myöntää toteutetun merkittävän perusparannuksen rakennuskustannuksiin erillisen hakemuksen pohjalta, joka sisältää suunnitelman ja rakennuskustannukset eriteltynä. Avustusta haki seitsemän tiekuntaa, mutta hakemukset eivät täyttäneet avustusehdoissa määriteltyjä vaatimuksia erityisesti suunnitelman puuttumisen vuoksi. Ylimääristä kunnossapitoavustusta ei haettu.

 

Liite 2, TEKLA 26.10.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää jakaa oheisen liitteen mukaan yksityistieavustuksia peruskunnossapitoavustuksena 113 tiehoitokunnalle yhteensä 129 020 euroa ja lisäkunnossapitoavustusta säännöllisestä aikataulun mukaisesta joukkoliikenteestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin 13 tiekunnalle 10 980 euroa eli yhteensä 140 000 euroa.

Knaapilantien ja Malantien yksityistiekuntien hakemukset hylätään puutteellisen hakemusten vuoksi

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta, lukuun ottamatta valituksen alaisia tiekuntia.

 

Kokouskäsittely  Kaisa Suovanen ja Kaija Saarni poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena on intressijäävi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.