Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 90 

Schneider -taloautomaatiojärjestelmän puitesopimuksen jatkaminen

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 90      

418/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Tilahallintosihteeri Henriikka Koskelainen ja Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 18.8.2022:

 

Kaupunki solmi vuonna 2020 kaupungin rakennuskannassa laajasti käytössä olevan Schneider-taloautomaatiojärjestelmän huolto- ja täydennyshankinnoista suorahankintasopimukset. Hankinnoista oli edullista laatia puitehankintamuotoiset sopimukset järjestelmien ylläpidon ja täydentämisen sujuvoittamiseksi ja raamittamiseksi. Hankintojen toteuttamisessa noudatettu niin puitesopimuksen kuin kaupungin hankintaohjeiden vaatimuksia.

 

Perusteluna suorahankinnan käyttämiselle on se, että kaupungissa käytetty Schneider-taloautomaatiojärjestelmän huolto- ja täydennystöiden tekemiseen on teknisistä syistä vain yksi mahdollinen toimittaja, Schneider Electric Finland Oy. Näitä hankintoja ei ole mahdollista kilpailuttaa avoimesti, koska kaupungin Schneider -taloautomaatiolaitteistot ovat suljettuja järjestelmiä, joihin ei kilpailevia laitteistoja voi asiallisesti liittää.

 

Schneider Electric Finland Oy:n solmittiin erilliset puitesopimusmuotoiset sopimukset sekä nykyisen laitteiston täydennyshankinnoista että huolto- ja ylläpitopalveluista. Täydennyshankintojen osalta hinnoittelu perustuu kohdekohtaisiin tarjouksiin. Huolto- ja täydennyshankintojen osalta käytetään lisäksi tuntityöperusteista sopimushinnoittelua. Sopimukset solmittiin siten, että ne ovat voimassa määräaikaisina 31.8.2022 saakka. Huolto- täydennyshankintojen sopimusehdotusta on sopimuskauden jälkeen mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevaksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Täydennyshankintasopimuksesta on laadittu toimittajan kanssa uusi sopimusluonnos samoin perustein kuin nyt voimassa olevakin on, ajalle 1.9.2022 - 30.9.2026.

 

Liitteeksi oheistetaan taloautomaatiojärjestelmien täydennyshankintojen puitesopimusehdotus.

 

Liite 1, TEKLA 14.9.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää solmia puitesopimuksen tilalaitoksen Schneider -taloautomaatiolaitteistojen täydennyshankinnoista saadun puitesopimusehdotuksen mukaisena sekä jatkaa huolto- ja ylläpitosopimusta toistaiseksi voimassa olevana.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.