Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 67


 

Aurinkoisen alueen 2 kunnallistekniikan rakentaminen - Ruotupiha, urakoitsijan valinta

 

Tekninen lautakunta 15.06.2022 § 67      

737/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 31.5.2022

 

Hanke

 

Rakennuskohteena on Nuhjalantien alussa, Aurinkoisen leipomo-kahvilan vieressä, sijaitseva uusi katu nimeltään Ruotupiha. Urakkaan kuuluu katua noin 105 m, kevyen liikenteen väylää noin 30 m ja kunnallistekniikan linjaa noin 150 m.

 

Työ on tarkoitus aloittaa elokuussa 2022, niin että työt valmistuvat joulukuussa 2022.

 

Hankkeen rahoitus

 

Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymän täydennysrakentaminen, vuodelle 2022 varattu yhteensä 260 000 € määräraha. 

 

Tarjouskilpailu

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Aurinkoisen alueen 2 kunnallistekniikan rakentaminen - Ruotupiha rakentamisesta 12.5.2022 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 3.6.2022 klo 15.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 6.6.2022 klo 8.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 2 kpl tarjoajaa.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

 

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

 

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

 

Halvimman tarjouksen 245 000,00 € (alv 0 %) jätti Iletekniikka Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 7.6.2022.  Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset

 

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 303 600 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

245 000,00 €

Lisätyövaraus

n. 25 000,00

Sähkö ja valaistus (N:li Energia)

n. 10 558,00 €

Vesihuollon tarvikkeet ja työt

n. 15 000,00 €

Työaikainen suunnittelu, valvonta ja mittaukset

n. 8 000,00 €

Yhteensä

n. 303 600,00 €

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää 45 000 euron lisämäärärahaa.

Tarvittava lisämääräraha voidaa kattaa talousarvion investointiosan toisen hankkeen määrärahalla, joka jää toteuttamatta vuonna 2022.

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Aurinkoisen alueen 2 kunnallistekniikan (Ruotupiha) urakan rakentajaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Iletekniikka Oy:n urakkahintaan
245 000,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata katuvalaistuksen Naantalin Energia Oy:ltä hintaan
10 558,00 euroa (alv 0 %). edellyttäen, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan.

Lisäksi kaupungin tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Nuhjalantie eteläosan eli Ruotupihan kunnallistekniikan rakentamiselle myönnetään ennalta aloituslupa 15.8.2022 alkaen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.