Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 66


 

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahamuutoksia

 

Tekninen lautakunta 15.06.2022 § 66      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö 7.6.2022

 

Ohessa on määrärahan muutosesitykset Teknisen lautakunnan investointiosan yhteishankkeisiin:

 

Rymättylän Kirkkotien saneeraus

 

Vuodelle 2022 on varattu yhteensä 130 000 euron määräraha jakautuen seuraavasti:

 

Katualueet

 

70 000

Vesi ja jätevesi

 

50 000

Hulevesi

 

10 000

  

Kirkkotielle laadittu katusuunnitelma on hallinto-oikeudessa käsiteltävänä. Tekninen lautakunta on antanut lausunnon hallinto-oikeudelle katusuunnitelmasta 11.5.2022. Suunnitelman lainvoimaisuuden puuttuessa hankkeen kilpailutusta ei ole voitu valmistella eikä sitä enää ehditä kilpailuttamaan ja toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

 

Kirkkotien rakentamisella on parhaillaan laadittavassa talousarviossa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2024-2026 esitetty uudelleen rahoitusta.

 

Kirkkotielle vuodelle 2022 varattu 130 000 määräraha esitetään poistettavaksi vuoden 2022 talousarviosta.

 

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymän täydennysrakentaminen

 

Vuodelle 2022 on varattu yhteensä 260 000 euron määräraha jakautuen seuraavasti:

 

Katualueet

 

156 000

Vesi ja jätevesi

 

78 000

Hulevesi

 

26 000

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt urakkatarjouksia Naantalin Aurinkoisen viereen sijoittuvan Ruotupihan kunnallistekniikan rakentamisesta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on muodostumassa n. 305 000 euroa.

 

Lisämäärärahan tarve on 45 000 euroa. Kustannusten nousu aiheutuu yleisestä tällä hetkellä vallitsevasta. rakennuskustannusten noususta.

Urakkatarjouspyynnössä on määritelty, että hankkeen rakentaminen aloitetaan aikaisintaan 15.8.2022 mutta kuitenkin viimeistään 29.8.2022.

 

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavaan kerran 29.8.2022.  Urakoitsija on urakkaneuvottelussa 7.6.2022 ilmoittanut halukkuutensa aloittaa rakennushanke 15.8.2022 puuston poistolla. Jotta työt saataisiin alkuun urakkatarjouspyynnön mukaisesti, tulisi kaupunginhallituksen myöntää hankkeelle aloituslupa 15.8.2022 alkaen.

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia investointiosan yhteishankkeet vuoden 2022 talousarvioon:

 

Rymättylän Kirkkotien saneeraus

 

Katualueet

 

-70 000

Vesi ja jätevesi

 

-50 000

Hulevesi

 

-10 000

Määrärahamuutos yhteensä

-130 000

 

 

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymän täydennysrakentaminen

 

Katualueet

 

+25 000

Vesi ja jätevesi

 

+20 000

Määrärahamuutos yhteensä

+45 000

 

   

Määrärahamuutosten yhteisvaikutus vähentää investointimäärärahoja 85 000 euroa vuodelle 2022.

 

Lisäksi kaupungin tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Nuhjalantie eteläosan eli Ruotupihan kunnallistekniikan rakentamiselle myönnetään ennalta aloituslupa 15.8.2022 alkaen.

 

 

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.