Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 72


 

Talvikunnossapito alueittain puitesopimus 2022 - 2025, urakoitsijoiden valinta

 

Tekninen lautakunta 15.06.2022 § 72      

747/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 9.6.2022

 

Talvikunnossapito

 

Saariston alueella kaupungin hoitovastuulla olevien katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen talvikunnossapito on enimmäkseen toteutettu ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Palvelutilauksia on tarkoituksenmukaista jatkaa vakiintuneella käytännöllä, jonka kustannukset ovat kohtuulliset ja laatu hyvä. Palveluhankinnan kilpailuttaminen päätettiin teknisissä palveluissa hoitaa omana tarjouskilpailunaan. Saariston talvikunnossapidon edellinen sopimuskausi päättyi 30.4.2022.

 

Talvikunnossapidon sopimusmallina käytetään Kuntaliiton julkaisua "kone- ja kuljetuspalveluiden hankinta 2008" ja yleisinä sopimusehtoina julkaisua "Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset ehdot 2008 (KE 2008)".

 

Naantalin kaupungin Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisiin talvikunnossapitotöihin koneista kuljettajineen seuraavasti: Talvikunnossapitokalusto kuljettajineen (kadut, yleiset alueet, kiinteistöjen pihat) saaristoalueella esim. traktori, kiinteistötraktori, pyöräkuormaaja, tiehöylä, kuorma-auto, monitoimikone- tai ajoneuvo tms. talvikunnossapitovarustein. Tarjous on pyydetty jättämään koneittain täyttämällä konekohtaiset tiedot, johon merkitään myös Kunnossapitoalue, mihin ko. koneen tarjous annetaan. Mikäli halutaan tarjota useampi kone, on jokaisesta tehtävä oma tarjous.

 

Kunnossapitoalueet ovat: Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä ja Velkua.

 

Tarjouskilpailu

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia 23.5.2022 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset on pyydetty jättämään 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 6.6.2022 klo 12:30. Tarjouksen oli jättänyt 4 kpl tarjoajaa, joista yksi tarjoaja oli jättänyt tarjouksen kahdesta koneesta. Lisäksi Tarjouspalvelun ulkopuolella oli jätetty 1 kpl tarjoajan toimesta avoin tarjous.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien Tarjouspalvelun kautta saatujen tarjoajien osalta. Erikseen jätetty avoin tarjous ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi tuntihinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta per Kunnossapitoalue. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja ja vertailutaulukko.

 

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

 

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

 

Vertailutaulukon perusteella saaduista talvikunnossapidon tarjouksista voitiin todeta, että kaikille tarjouspyynnössä esitetyille kunnossapitoalueille oli jätetty tarjous. Tarjouspyynnön mukaisesti "Talvikunnossapidon toimittaja valitaan alueittain neuvotteluiden perusteella edullisuusjärjestyksessä, kapasiteetti ja toimitusvarmuus huomioiden". Tarjousten selvennysneuvottelut pidettiin 7.6.2022 ja 10.6.2022 Luonnonmaan, Rymättylän ja Velkuan kunnossapitoalueiden osalta. Merimaskun osalta saatu talvikunnossapidon tuntihinta on merkittävän korkea ja tarjoajaan oltiin puhelinyhteydessä, mutta ei kutsuttu neuvotteluun. Tilaaja vertaili Merimaskun alueen saatua tuntihintaa aikaisempien vuosien toteutuneisiin kustannuksiin. Vertailun perusteella kustannukset nousisivat Merimaskun alueen saadulla tuntihinnalla 320 % verrattuna vuosien 2019-2022 kustannuksiin ja verrattuna muiden tarjoajien keskihintaan 215 %, joten siltä osin tarjousta esitetään että KV Koneurakointi Oy:n tarjousta ei hyväksytä määrärahojen riittämättömyyden takia.  

 

Merimaskun talvikunnossapito selvitetään myöhemmillä neuvotteluilla ensisijaisesti tarjouksen antaneiden yritysten kanssa.

 

Talvikunnossapidosta tullaan laatimaan sitovat sopimukset urakoitsijavalinnan tultua lainvoimaiseksi. Talvikunnossapitosopimuksiin liittyvät palvelutilaukset tehdään vuosittain talvikunnossapitokauden alkaessa.

 

Talvikunnossapitoalueet ja urakoitsijat:

 

Alue

Alue

Urakoitsija

tuntihinta €/h, alv 0 %

1

Luonnonmaa

Viraco Oy

79,00

2

Merimasku

selvitetään myöhemmin

 

3

Rymättylä

Rymeks Oy

78,00

4

Velkua

T:mi J. Pietilä

66,00

4

Velkua

T:mi J. Pietilä (toinen kone)

66,00

 

Kunnossapitoalue 2 Merimaskun tarjottu tuntihinta oli 160,00 €/h, alv 0 %, joka esitetään jätettäväksi hyväksymättä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita talvikunnossapidon toteuttajaksi Luonnonmaan kunnossapitoalueelle Viraco Oy:n, Rymättylän kunnossapitoalueelle Rymeks Oy:n ja Velkuan kunnossapitoalueelle T:mi J. Pietilän. Tekninen lautakunta päättää olla hyväksymättä KV-Koneurakointi Oy:n tarjouksen määrärahojen riittämättömyyden takia ja hylkää erikseen jätetyn Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy:n avoimen tarjouksen.

Talvikunnossapidon sopimuskausi on 1.10.2022 - 15.4.2025.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.