Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 71 

Valtuutettu Lasse Valtosen valtuustoaloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista Saariston rengastien osalla Merimaskun Kirkkosalmen silta - Velkuan Teersalo

 

Kaupunginvaltuusto 23.08.2021 § 86     

    

 

Valtuutettu Lasse Valtonen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan  35 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Liikenneturvallisuuden parantaminen saariston rengastien osalla Merimaskun Kirkkosalmen silta - Velkuan Teersalo.

 

Tällä tiellä on viime vuosina polkupyöräliikenne vilkastunut huomattavasti, Teersalo - Hakkeenpään reitin käytön lisääntyessä. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä piennarta, jota kevyt liikenne voisi käyttää. Esitetään että Naantalin kaupunki ajaisi tämän tievälin parantamista.

 

Tämän voisi toteuttaa kevyen liikenteen väylänä tai piennarta leventämällä. Tämä tukisi pienen rengastien turvallista käyttöä. Samalla edistäisi paikallisia matkailuelinkeinoja ja toisi turvallisuutta tiellä

liikkumiseen enenkaikkea kevyelle liikenteelle."

 

 

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 338     

    

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään  yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 15.06.2022 § 71      

1317/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 6.6.2022

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tiedustellut toukokuussa 2022 ns. rengastien kunnilta halukkuutta osallistua saariston rengastien kävelyn ja etenkin  pyöräilyn kehittämissuunnitelman laadintaan. Suunnitelman laatimisen kustannuksiin osallistuisivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja mukaan ilmoittauvat kunnat.

 

Pienelle rengastielle laadittiin kehittämissuunnitelma vuonna 2019. 

 

Liitteenä on pienen rengastien kehittämissuunnitelma, loppuraportti 4.12.2019

 

Liite B1, TEKLA 15.6.2022

 

Naantalin kaupunki on ilmaissut halukkuutensa osallitua myös rengastien kehittämisssuunnitelman laatimiseen. Suunnitelmassa tunnistetaan mm. infraan liittyviä puutteita, määritellään kehittämisen painopisteet ja toimenpideohjelma.

 

Kehittämissuunnitelmassa arviodaan myös aloitteessa esille nostettu tieosuus Merimaskun kirkonkylältä Teersaloon ja esitetään mahdollisia parantamistoimenpiteitä

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Lasse Valtosen ym. valtuustoaloitteeseen koskien liikenneturvallisuuden parantamista saariston rengastiellä osuudella Merimaskun Kirkonsalmen silta - Velkuan Teersalo ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.