Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 8


 

Korvausvaatimus henkilöauton aiheettomasta siirtämisestä

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 8      

11/03.06.02.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen 7.1.2022:

 

Kaupungille on 5.1.2022 toimitettu korvausvaatimus henkilöauton aiheettomasta siirtämisestä. Korvausvaatimus on liitteenä.

 

Liite A7, TEKLA 18.1.2022

 

Ajoneuvolle on annettu siirtokehotus 15.12.2021, joissa ajoneuvo on kehotettu siirtämään pois 31.12.2021 mennessä uhalla, että ajoneuvolle määräajan jälkeen suoritetaan omistajan kustannuksella varastosiirto ajoneuvojen siirrosta annetun lain 5 §:n mukaisesti. Siirtokehotus on liitteenä.

 

Liite A8, TEKLA 18.1.2022

 

Ajoneuvorekisteritietojen mukaan kyseinen ajoneuvo on poistettu liikenteestä 7.12.2021. Tieliikennelain 42 §:n "Ajoneuvon säilyttäminen tiellä" mukaisesti tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota ei tosiasiallisesti käytetä liikenteessä. Ajoneuvo, johon siirtokehotus on 15.12.2021 annettu, ei ole tosiasiallisesti ollut käytössä liikenteeseen 7.12.2021 lukien.

 

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 §:n "Siirto pysäköimistä koskevan säännöksen perusteella" mukaan, jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, poliisi, kunta tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta.

 

15.12.2021 annetussa siirtokehotuksessa on ajoneuvo kehotettu siirtämään 31.12.2021 mennessä eli 16 vuorokauden kuluessa. Koska ajoneuvon omistaja ei ole noudattanut kehotusta, on ajoneuvo 31.12.2021 klo 10.00 siirretty Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n toimesta yhtiön varastolle, josta ajoneuvo on noudettavissa siirtokustannukset maksamalla. Oy Harkka-Yhtiön Ab:n työseloste siirrosta on liitteenä.

 

Liite A9, TEKLA 18.1.2022

 

Oy Harkka-Yhtiöt Ab on toimittanut valokuvat ajoneuvosta varastoltaan 5.1.2022, jotka on oheistettu.

 

Oheismateriaali Valokuvat ajoneuvosta 5.1.2022

 

Esitän, että korvausvaatimus hylätään, koska varastosiirto ei ole ollut tieliikennelain 42 §:n ja ajoneuvojen siirrosta annetun lain 5 §, 10 § ja 11 §:n perusteella aiheeton eikä perusteeton. Korvausvaatimus on lisäksi perusteeton auton, talvirenkaiden ja kaasupullon arvojen osalta, koska ajoneuvo on noudettavissa Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n varastolta siirtokustannukset suorittamalla.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hylkää korvausvaatimuksen, koska ajoneuvon varastosiirto ei ole ollut tieliikennelain 42 §:n ja ajoneuvojen siirrosta annetun lain 5 §, 10 § ja 11 §:n perusteella aiheeton eikä perusteeton. Korvausvaatimus on lisäksi perusteeton auton, talvirenkaiden ja kaasupullon arvojen osalta, koska ajoneuvo on noudettavissa Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n varastolta siirtokustannukset suorittamalla.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.