Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 12


 

Valtuutettu Elina Mälkiän ym. valtuustoaloite purjevenelaiturin rakentamisesta Naantalin salmeen

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 52    

     

  

 Valtuutettu Elina Mälkiä luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 5 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Naantalilla on yksi Suomen viehättävämmistä venemarinoista ainutlaatuisen ja pittoreskin vanhan kaupungin ja luostarikirkon kupeessa. Siksi onkin erittäin harmillista, että vain moottoriveneilijät ja pienillä purjeveneillä liikkuvat veneilijät pääsevät nauttimaan ravintolarannastamme, sillä sillat joka suunnassa estävät isompien, yli 16 metriä korkeiden purjeveneiden pääsyn vierasvenesatamaan. Tämän ongelman tähden suunnitellaan jopa läppäsillan rakentamista Särkänsalmeen, mikä on herättänyt suurta huolta saariston asukkaiden keskuudessa.

 

Naantalin salmesta poistettiin tänä keväänä 16,5 metrin korkeudella roikkuva sähkölinja, joka mahdollistaa keskikokoisten ja suurten purjeveneiden pääsyn lähemmäs Ukkopekan siltaa. Ei vain ole paikkaa, minne voisi rantautua. Leirintäalueen ja vanhan saharannan välissä olisi tilaa ja mahdollisuus rakentaa laituri tai laitureita purjeveneitä varten, kävelymatkan päähän keskustan ja rannan palveluista. Lisäksi laituri toisi vierasvenesatamana toimiessaan lisää majoituskapasiteettia leirintäalueen yhteyteen. Kun käyttäjiä saataisiin lisää, edellytykset muiden palvelujen tarjonnan lisäämiseen paranevat. Näin myös ainutlaatuisella paikalla sijaitsevaa leirintäaluettamme voitaisiin kehittää monipuolisempaan ja tasokkaampaan suuntaan. Naantali on merellinen purjehdus- ja matkailukaupunki, joten olisi hienoa, että voisimme vastaanottaa kesäisin purjehtijoita koko Itämeren alueelta. Välttämättä läppäsiltaa ei tarvittaisi lainkaan, kun Naantalin keskusta, ravintolaranta ja Muumimaailmakin olisivat kaikenlaisten veneiden ja veneilijöiden saavutettavissa.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Naantalin kaupunki selvittää mahdollisuudet rakentaa joko kaupungin toimesta, tai yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa, Naantalin salmeen laiturin purjeveneilijöitä varten, ja ryhtyy toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. Tavoiteaikatauluksi tulisi asettaa kesän 2022 asuntomessut."

 

  

Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 211    

     

 

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään  yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 12      

856/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 28.12.2021:

 

Naantalin Aukon vesialueelle eli myös Vanhankaupungin rantaan johtavat veneväylien vapaata korkeutta rajoittavat maantieliikenteen sillat. Merimaskun Kirkonsalmen alikulkukorkeus on 16 m, Särkänsalmen sillan 16.5 metriä Ja Ukkopekan sillan 11 metriä.

 

Viimeksi ns. Särkänsalmen läppäsiltaa on käsitelty Luonnonarvojen ja varojen vaihemaakuntakaavassa, jonka maakuntahallitus kokouksessaan 18.10.2021 hyväksyi. Kaavasta on jätetty neljä valitusta, joista kaksi koski Särkänsalmea eli veneilyn runkoväylämerkintää Omenaistenaukolta Askaistenlahdelle ja Naantalin Vanhan kaupungin satamaan. Runkoväylä toteuttaminen edellyttää 18-20 metrin kulkukorkeutta, joka ei nykyisin toteudu. Naantalin kaupunginhallitus on lausunnoissaan puoltanut runkoväylän ulottamista Naantalin vanhan kaupungin rantaan.

 

Naantalin kaupungilla on omistuksessaan Naantalin sataman ja Ukkopekan sillan välinen ranta-alue poikkeuksena Kopenkatu 6 osoitteessa sijaitseva yksityinen kiinteistö. Kaupunki on vuokrannut Naantalin Matkailulle Kuparivuoren leirintäalueen maa-alueen, johon sisältyy rantaviivaa noin 230 metriä. Naantalin salmen ylittää kaksi sähkölinjaa, joiden alikulku korkeudet ovat 19 ja 17 metriä.

 

Oheismateriaali: kartta Naantalin salmen alueesta

 

Leirintäaluetta ylläpitävä Naantalin Matkailu pyrkii kehittämään ensisijaisesti alueen nykyisiä palveluita kuten majoitusrakennuksia, ns. caravanpaikkoja ja palvelurakenteita. Tässä vaiheessa yhtiöllä ei ole mahdollista toteuttaa veneilijöitä palvelevaa laituria.

 

Naantalin Vierasvenesatama Oy on kehittänyt Vanhakaupungin rannan vierasvenesatamaa vuodesta 2015 alkaen. Tästä osoituksena satamalle myönnettiin vuoden vierasvenesatama 2018 palkinto. Keskusteluissa Naantalin vierasvenesataman ylläpitäjän kanssa on käynyt selväksi, että he eivät ole kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa leirintäalueen läheisyyteen eli ns. Humaliston alueelle.

 

Kaupunki on viimevuosina tehnyt sopimuksia, jossa vierasveneille suunnattuja satamia on siirretty yksityisille toimijoille tukemaan rannan muuta yritystoimintaa. Yksityisellä toimijoilla on näin paremmat mahdollisuudet palveluiden tuottamiseen vierasveneilijöille. Näin on toimittu Vanhakaupungin rannassa, Merimaskussa ja Teersalossa.  Edellä mainitun toimintavan perusteella kaupungin tulisi olla pidättyväinen uusien vieraslaitureiden tai vierasvenesatamien rakentamisessa.

 

Humaliston alueelle laadittiin 2000-luvulla asemakaavaa, jossa rantaan suunniteltiin purjelaivalaituri ja mahdollisesti myös isommille purjealuksille soveltuvaa laituri. Asemakaavaa ei kuitenkaan hyväksytty. Ranta-alueelle on sijoittunut lyhytaikaisella vuokrasopimuksella purjelaiva laitureineen. Muilta osin maankäyttö on jäsentymätöntä.  Humaliston puoleinen rakentamaton ranta-alue ei vastaa nykytilanteessa odotuksiin, joita vieraslaiturin tai vierasvenesataman ympäristöön kohdennetaan. Näin ollen veneilijöiden määrä jäisi todennäköisesti alueella hyvin vähäiseksi ja pahimmillaan vierailukokemus Naantalissa voisi kääntyä negatiiviseksi puutteellisen palvelun ja ympäristön keskeneräisyyden vuoksi. Mahdollisen vieraslaiturin sijoittamista Humaliston alueelle tuleekin tutkia ja selvittää alueen tulevan maankäytön suunnitellun ja asemakaavoituksen yhteydessä.

 

Tulevan kesän asuntomessuille on mahdollisuus tulla myös korkeamastoisella veneellä kiinnittäytymällä Luonnonmaan länsiosassa sijaitsevaan Kultaranta marinaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Elina Mälkiän ym. valtuustoaloitteeseen purjevenelaiturin rakentamisesta Naantalin salmeen toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.