Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Bandeja Oy:n hakemus maa-alueen vuokraamiseksi

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 41     

206/10.03.01.03/2021      

 

 

Valmistelija Vs. Maankäyttöpäällikkö Pirjo Pitkänen 26.3.2021:

 

Bandeja Oy on hakenut 23.12.2020 päivätyllä kirjeellä maa-alueen vuokrausta kahta padel-pelikenttää varten.

 

OHEISMATERIAALI: hakemus liitteineen.

 

Yhtiön kanssa on neuvoteltu maa-alueen vuokraamisesta kahden ulkopadel-pelikentän ja niihin kuuluvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamista ja käyttämistä varten. Padel-kentät sijoittuisivat Teljentien kentälle Venevalkamantien puoleiseen päätyyn. Vuokra-alueelle on tarkoitus rakentaa ns. lasitetut panorama-kentät.

 

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on asemakaavassa merkitty palloilukentäksi.

 

Esityslistan liitteenä oli sijaintikartta ja asemakaavaote.

 

Vuokra-alue ei sisällä paikoitusalueita vaan asiakaspysäköinnissä käytetään yleisiä pysäköintialueita.

 

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että yhtiöllä on kaikki rakennushankkeen toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että yhtiö noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

 

Vuokra-aika on 15 vuotta. Vuokralaisella on oikeus perustellusta syystä irtisanoa vuokrasopimus yhden vuoden irtisanomisajalla.

 

Pinta-alaltaan noin 720 m2 suuruisen padelkenttä-alueen vuosivuokra on 900 euroa (1,25 €/m2). Vuokra noudattaa Turun kaupungin vastaavaan käyttötarkoitukseen annettujen alueiden vuosivuokraa.

 

Esityslistan liitteenä oli maanvuokrasopimusluonnos liitteineen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Naantalin kaupungin sekä yhtiön Bandeja Oy välillä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa

 

Kokouskäsittely Puheenjohtaja Jaanto ehdotti Heikki Lindgrenin kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja lähetetään lausunnolle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja lähettää asian lausunnolle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa