Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Selvitys Vanhankaupungin rannan suunnitteluhankkeiden sisällöstä ja tuloksista vuosina 2019-2020 sekä Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisen aukion sekä Siltapuiston rakennussuunnitelmat

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 40     

646/10.03.01.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 30.3.2021:

 

Vuosina 2019 ja 2020 on laadittu vanhakaupungin rannassa monia suunnitelmia, joista osa on osittain toteutunutkin. Merkittäviä suunnitteluhankkeita ovat olleet:

. Vesiaihe ja laituritaso

. Kävelylaiturin leventäminen

. Katu-, puisto ja vesihuoltosuunnitelmat

. Hulevesiselvitys

. Valaistus

 

Vuosien 2019 ja 2020 aikana laadituista suunnitelmista ja johtopäätöksistä on laadittu selostus.

 

OHEISMATERIAALI: Vanhankaupungin ranta selostus suunnitteluhankkeiden sisällöstä ja tuloksista vuonna 2019-2020

 

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 160 000 euron määräraha Tuulensuojan ja Kaivohuoneen välisen aukion parantamiseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkauden jälkeen.

 

Kyseisen alueen yleissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 18.2.-4.3.2019 ja tekninen lautakunta hyväksyi tarkennetun alueen suunnitelman 25.9.2019. Suunnitelma on tarkentunut rakennussuunnitelmavaiheessa pieniltä osin. Kaivantojen ja pintamateriaalien osalta tarkentumisen myötä on perusteltua pyytää vielä lausunto alueelliselta vastuumuseolta.

 

LIITTEET B1-B4, TEKLA 7.4.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen selvityksen ja toteaa, että rannan kehittämishankkeiden toteutuksesta päätetään talousarvioiden laadinnan yhteydessä. Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa vanhan kaupungin rannan katu- , puisto- ja vesihuoltosuunnitelmista Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta.

 

Kokouskäsittely Keskustelun kuluessa Heikki Lindgren esitti Elisa Ansamaan kannattamana lisättäväksi päätösehdotukseen seuraavaa: "Samalla tutkitaan kaikki mahdolliset tavat saada hulevesikuormaa pienemmäksi." Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti täydentää teknisen johtajan päätösehdotusta.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen selvityksen ja toteaa, että rannan kehittämishankkeiden toteutuksesta päätetään talousarvioiden laadinnan yhteydessä. Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa vanhan kaupungin rannan katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnitelmista Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta. Samalla tutkitaan kaikki mahdolliset tavat saada hulevesikuormaa pienemmäksi.

 

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa