Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuutettu Ville Vuorion ym. valtuustoaloite sisäliikuntahallin toteuttamisesta Naantaliin

 

 

Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 § 97

741/00.07.01/2015

 

Valtuutettu Ville Vuorio luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 17 valtuutetun ja yhden varavaravaltuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Naantalin sisäliikuntatilojen vähyydestä ja olemassa olevien tilojen epäkäytännöllisyydestä johtuen monet naantalilaiset urheiluseurat eivät pysty järjestämään niin paljon ja niin laadukasta toimintaa, kuin mille olisi kysyntää. Urheiluseuroilla on jäseniä ja toiminnan vetäjiä, mutta tilaongelmasta johtuen toimintaa ei pystytä järjestämään täysipainoisesti. Myös ylempien sarjatasojen otteluita on hankala järjestää Naantalissa, koska tilat eivät täytä nykyaikaisia vaatimuksia.

 

Samaan aikaan Naantalin kouluverkkoa suunnitellaan tiivistettäväksi. Koulujen vähentäminen tulee eteen, koska lapsimäärä vähenee tasaisesti tulevina vuosina. Koulujen vähentymisestä johtuen sisäliikuntatilat Naantalissa vähenevät entisestään, lähes kaikki nykyiset sisäliikuntatilat ovat koulujen saleja.

 

Sisäliikuntatilojen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa siitä huolimatta, että lapsimäärä kaupungissa vähenee. Tämä johtuu harrastusvalinnoista, lapset alkavat harrastaa entistä enemmän sellaisia lajeja, jotka eivät ole riippuvaisia ilmastosta. Lisäksi Naantalin kasvava seniori-ikäisten joukko tarvitsee myös lisää liikuntatiloja.

 

Eri puolilla Suomea on toteutettu viime vuosina useita sisäliikuntahallien rakennusprojekteja siten, ettei kaupungin ole tarvinnut itse osallistua kiinteistön rakennuskustannuksiin.

 

Esitän valtuustoaloitteena, että Naantalin kaupunki ryhtyy selvitystyöhön liikuntahallin saamiseksi kaupunkiin. Selvitystyön avulla tulisi kartoittaa mikä on sisäliikuntatilojen todellinen tarve, miten siihen voidaan tulevaisuudessa vastata ja olisiko Naantaliin mahdollista saada yksityisrahoitteinen liikuntahalli."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 21.12.2015 § 466

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistysvirastolle sekä ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Vapaa-aikalautakunta 08.11.2016 § 22

 

Vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakanaho

 

Naantalin seuraparlamentti on käsitellyt valtuustoaloitetta kaksi kertaa, kokouksessa 8.3.2016 ja 18.10.2016. Naantalin seuraparlamentissa on edustettuna 11 naantalilaista urheiluseuraa.  Käsittelyjen jälkeen seuraparlamentti esitti oman näkemyksensä asiasta:

"Yksityisrahoitteinen halli on rakennettu mm. Mynämäelle (Hanihalli), joten kokemuksia yksityisrahoitteisesta hallin rakentamisesta on olemassa. Tällaisen sisäliikuntahallin ilta- ja viikonloppuajat ovat kysyttyjä ja käyttäjiä löytyy, mutta päiväajat (arkisin) ovat ongelmallisia, jolloin toivottavaa on, että kaupunki ostaisi mm. koulujen käyttöön nämä ajat.

Lisäksi seuraparlamentti totesi, että Naantaliin tarvitaan monitoimihallin tyyppinen sisäliikuntatila, joka palvelee monipuolisesti eri harrasteryhmiä (palloilusta erilaisiin jumpppiin ja yleisurheiluun ja lapsista ikäihmisiin). Sisäliikuntahallin koko tulisi olla sen kokoinen, että sinne mahtuu kaksi täysikokoista salibandykenttää. Yleisurheilun juoksurata ja hyppypaikat palvelisivat laajasti monien lajien oheisharjoittelua. Toivottavaa on, että sisäliikuntahallin yhteyteen rakennetaan myös riittävät oheistilat (kahvila/ruokailutila, katsomo, kuntosali). Yksityisrahoitteinen sisäliikuntahalli on käytössä ympäri vuoden, jolloin se palvelee myös matkailijoita kesäaikana. Sisäliikuntahalliin voidaan mm. rakentaa seikkailupuistotyyppinen tila."

 

VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

 

Lautakunta kirjaa Seuraparlamentin kannanoton tiedoksi ja välittää sen tiedoksi ympäristövirastolle ja kaupunginhallitukselle.

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

 

Vapaa-aikatoimenpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 49     

612/00.01.02.03/2021      

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 31.3.2021:

 

Kaupunki on lähtenyt Ville Vuorion valtuustoaloitteen tavoittelemalla tavalla selvitystyöhön liikuntahallin toteuttamismahdollisuuksista Naantalissa. Hankkeen johdosta tehtiin tarveselvitys- ja hankesuunnittelutyötä vuosina 2016 - 2020. Liikuntahallin toteuttamisvaihtoehdoista on tehty useita tarkasteluja. Toteutuneista lähiseudun halleista on myös tehty vertailulaskelmia. Vuoden 2019 alusta lukien liikuntahallihanke on ollut palveluverkon rakennustoimikunnassa kehiteltävänä.

 

Nykyisen taloussuunnitelman mukaan liikuntahallin suunnitteluun on varattu 15 000 euron määräraha vuodelle 2023 ja 200 000 euron määräraha vuodelle 2024. Taloussuunnitelmassa hankkeen nimeksi on asetettu Kalevanniemen monitoimihalli. Hallin sijoittamisesta Kalevanniemen koulun tontille on myös laadittu suunnitelma.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Ville Vuorion ym. valtuustoaloitteeseen koskien sisäliikuntahallin toteuttamista Naantaliin.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa