Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikka

 

Tekninen lautakunta 10.03.2021 § 31     

422/10.03.01.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 1.3.2021

 

Naantalin kaupungin hallintosäännön mukaan yli 150 000 euron hankkeiden vastaanottotarkastuspöytäkirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

 

Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan urakan työt toteutettiin vuosina 2019-2020. Vuoden 2019 talousarviossa asuntomessualueen hankkeelle varattiin yhteensä 1 700 000 euron määräraha huomioiden määrärahamuutos ja vuoden 2020 talousarviossa hankkeelle varattiin yhteensä 2 700 000 euron määräraha.

 

 Määrärahat jakaantuivat seuraavasti:

-Talousarvio (TA) 2019      2 200 000 e

-Talousarvio (TA) 2019 MRM   - 500 000 e

-Talousarvio (TA) 2020   2 700 000 e

Määräraha yhteensä   4 400 000 e

 

Kunnallistekniikan arvio-osuus asuntomessualueen määrärahasta on ollut

3 250 000 euroa (Tekla 21.8.2019 72§).

 

Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentamisen toteutti Työyhteenliittymä (TYL) Luonto, jonka osapuolina olivat Iletekniikka Oy, Maanrakennus L ja J Vuola Oy sekä Recset Oy. Urakassa rakennettiin Lounatuuli, Puhuri, Tilho ja Venda nimiset uudet kadut noin 2100 metriä, erillistä kevyen liikenteen väylää noin 700 metriä sekä 2 jätevedenpumppaamoa. Työt alkoivat syyskuussa 2019 ja valmistuivat lokakuussa 2020. Samassa yhteydessä Naantalin Energia Oy rakensi kadun ja kevyen liikenteen väylän valaistuksen sekä kaupunki hanki osan istutuksista omana hankintanaan.

 

Urakan suurimmat lisätyöt olivat lisääntynyt louhinta yhteensä 91 562 euroa ja Puhurin kevyen liikenteen väylän rakentaminen 40 482,65 euroa.

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat olleet vuosina 2018-2020 seuraavat:

-Urakkatarjoushinta    2 139 800 e

-Lisätyöt urakassa       199 370 e

-Valaistuksen rakentaminen, Naantalin Energia     154 655 e

-Vesihuollon tarvikkeet ja omat työt  n. 264 600 e

-Jätevesipumppaamo 2 kpl     n.72 700 e

-Urakan ulkopuoliset rakenteet v.2019-2020 n. 186 300 e

-Toteutuneet suunnittelukustannukset v. 2019 n. 122 900 e

-Toteutuneet suunnittelukustannukset v. 2020   n. 16 500 e

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset:

-Katualueet    1 971 550 e

-Vesihuolto    1 185 091 e

Toteutuneet kustannukset yhteensä  3 156 641 e

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Kunnallistekniikan rakentaminen messualueella mahdollistaa korttelialueiden rakentamisen tarjoten monelle yrittäjälle työmahdollisuuksia.

 

OHEISMATERIAALI: urakan vastaanottotarkastuspöytäkirja ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja.

 

Vuosina 2018 - 2020 on Luonnonmaan asuntomessualueelle korjaantunut investointikustannuksia yhteensä 5 133 218 euroa.  Alueella em. määrärahalla tehty seuraavia investointitöitä:

- Kunnallistekniikan suunnittelu

- Matalahden ruoppaus pois lukien läjitysalueiden viimeistely

- Venesataman ponttiseinä

- Viipparin vesihuoltolinja

 

Kesken tai aloittamattomia rakennuskohteita Matalahden rannassa ovat mm.

- Huoltorakennus

- Leikkipuisto

- Kävelylaiturit, katokset, hulevesialtaat

- Kelluvat laiturit

- Rantaniitynpuiston vihertyöt

 

Lisäksi katualueilla tehdään päällystystöitä sekä viheralueilla viimeistelytöitä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentamisen taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa