Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.03.2021/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hankintaoikaisu liukuportin hankinnasta asuntomessualueelle

 

Tekninen lautakunta 10.03.2021 § 32     

369/02.08.00/2021      

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen 3.3.2021:

 

Tekninen johtaja on 22.2.2021 viranhaltijapäätöksellään nro 9/2021 päättänyt, että asuntomessualueen liukuportti hankitaan Hamland Oy:ltä hintaan 7500,00 € (ALV 0%).

 

Sicutec Oy on tehnyt 23.2.2021 oikaisupyynnön kyseisestä hankinnasta vaatien, että tarjoukset käsitellään uudestaan niin, että tilaajavastuulain ja vaatimustenmukaisuuden näkökohdat on huomioitu;

- Hamland Oy:tä ei löydy rekistereistä ja

- liukuportin sekä koneiston pitää molempien olla CE-merkittyjä sekä yhdessä testattuna täyttää EN 13241 -standardin mukaiset vaatimukset.

Oikaisupyyntö on liitteenä.

 

LIITE B2,TEKLA 10.3.2021.

 

Hankintaoikaisun perusteella on todettu, että hankintapäätöksen 9/2021 tekstissä on kirjoitusvirhe; tarjoajan nimestä Hamiland oli jäänyt pois i -kirjain.

 

Tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut nimekseen Hamiland Oy. Yhtiön nimi on niin ikään kirjoitusvirheenä korjattu muotoon Hamiland Oü, kuten se kaupparekisteristeriin on Y-tunnuksensa 2354207-2 mukaisesti kirjattu.

 

Hallintolain 51 §:n mukaisesti viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

 

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset.

 

Rakennustuotteen valmistaja ei saa asettaa saataville markkinoille rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja joilla ei ole CE-merkintää.

 

Tarjoaja on toimittanut testausselostuksen EN- 13241 -standardin mukaisien vaatimusten täyttämisestä kokonaisuutena.

 

Tilaajavastuulain perusteella tilaaja on velvollinen selvittämään, onko sopimuskumppani merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee muun muassa selvittää, onko sopimuskumppani maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveyshuollon järjestäminen on selvitettävä. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

 

Tilaajavastuulakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Tällä tarkoitetaan sopimuksen koko arvoa erittelemättä siitä työn osuutta.

 

Tarjouspyynnön arvoksi tilaaja on arvioinut 5000 - 9000 euroa (alv%) eli, että hankinnan arvo jää alle tilaajavastuulain soveltamisrajan. Tarjoaja on toimittanut tarjouspyynnössäkin pakollisina selvityksinä edellytetyt selvitykset yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin, verojen maksamisesta Suomen Verohallinnolle sekä todistuksen eläkevakuutusten ottamisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, että hankintaoikaisupyyntö ei anna aihetta hankintapäätöksen muuttamiseen ja hylkää hankintaoikaisupyynnön pysyttäen teknisen johtajan alkuperäisen viranhaltijapäätöksen nro 9/2021 voimassa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa