Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Teknisten palveluiden tammi-maaliskuu 2021 talouden toteutumaraportti

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 56     

100/02.02.02/2021      

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 23.4.2021:

 

Talousarvion 2021 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: "Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Kuntien osavuosikatsauksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 525/2020. Asetuksen mukaisesti valtuustolle tuodaan neljännesvuosikatsaukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

 

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Koronatilanne näkyy tulojen pienempänä toteutumisena.

 

Energiahuollon (sähkönvälitys) tilanne näyttää tässä vaiheessa paremmalta kuin vuosiin. Toisaalta huhtikuu on ollut ennätyslämmin, mikä on vähentänyt sähkön kulutusta ja laskenut sähkön markkinahintaa.

Joukkoliikenteen osalta matkustajamääriin ja sitä kautta lipputuloihin liittyy edelleen merkittäviä riskejä. Joukkoliikenteen osalta talousarvion toteutumista voidaan arvioida luotettavasti vasta syyskaudella.

 

Vedenkulutus pienenee Nesteen lopettamisen vuoksi noin 340.000 - 380.000 m3 vuoden 2021 aikana. Muutoksen vaikutuksesta kustannukset nousevat noin 153.000 euroa, mikä johtuu Nesteen kuluttaman vesiosuuden pääomakustannusosuuden siirtymisestä Naantalin kaupungin muiden vesiasiakkaiden vastattavaksi. Vesihuollon kate toteutuu vuonna 2021 arviolta 100.000 euroa arvioitua heikompana.

 

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

 

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- maaliskuun toimintaraportista on liitteenä.

 

LIITE B1, TEKLA 5.5.2021

 

OHEISMATERIAALI: Investointien toteutumaraportti.

 

Ratkaisuvalta:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024 Täytäntöönpano-ohjeet

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-maaliskuu 2021.

 

 

Kokouskäsittely  Tekninen johtaja teki esittelytekstiin seuraavan lisäyksen:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 5.5.2021 merkinnyt tiedokseen Turun seudun joukkoliikenteen talouden 1. osavuosikatsauksen vuonna 2021. Naantalin liikennöintikustannukset vuonna 2021 on arvioitu talousarvion mukaisiksi. Tulovajearvio on 0,22 milj. e, joka tulee kokonaan lipputulojen vähenemisestä. Karkea arvio Naantalin tuloksesta on ylitystä 0,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen osalta talousarvion toteutumista voidaan arvioida luotettavasti vasta syyskaudella.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa