Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Lisämäärärahaesitys investointiosan irtain omaisuus

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 57     

15/02.02.00/2021      

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 28.4.2021:

 

Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa on varattu 180 000 euroa irtaimen omaisuuden hankintaan.

 

Määrärahalla on hankittu traktori Wille tilalaitoksen käyttöön hankintahinnaltaan 140 000 euroa sekä viheryksikölle suurteholeikkuri hankintahinnaltaan 30 960 euroa.  Teknisen lautakunnan hyväksymän investointien käyttösuunnitelman mukaisten hankintojen toteutunut kulu on 170 960 euroa.

 

Viimeisen vuoden aikana teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikassa on järjestelty ja sovitettu yhteen viheryksikön ja konekeskuksen tekemiä töitä ja henkilöiden työpanoksia. Osa viheryksikön henkilökunnasta on osallistunut mm. katujen talvikunnossapitoon ja siten toiminut lisäresurssina konekeskukselle talven kiireisimpinä ajankohtina.

 

Vastaavasti konekeskuksen kuorma-autokalustoa on tavoitteena hyödyntää kesäkaudelle aikaisempaa enemmän viheryksikön tehtävissä. Kaluston tehokas hyödyntäminen edellyttää nosturin uusimista. Uuteen nosturiin olisi saatavissa myös ns. krabikauha, joka mahdollistaisi kuorma-auton käytön työtehtävissä ilman lastauksessa tarvittavaa traktorikaivuria tai muuta toista työkonetta.

 

Mikäli tarvittavat lisälaitteet sijoitettaisiin nykyiseen nosturiin, edellyttäisi se käytännöissä mittavia tarkastus ja uudelleen rakennustöitä, joiden kustannuksiksi arvioidaan yli 15 000 euroa. Lisäksi nykyiselle nosturille tulisi vuonna 2022 tehtäväksi ns. kymppitarkastus, josta aiheutuisi myös yli 10 000 euron kustannukset.

 

Kesän 2022 asuntomessuihin valmistautuminen ja alueiden viimeistely sitoo merkittävästi jo kuluvana vuotena viheryksikön käytössä olevaa kuljetus- ja konekapasiteettiä. Tärkeää olisikin, että viheryksikön ylläpitoluonteisissa tehtävissä riittäisi pääsääntöisesti yksi työkone eli tässä tapauksessa kuorma-auto nosturilla tarvittavilla lisälaitteilla varustettuna. Näin toimien käytettävissä oleva kalusto saadaan tehokkaaseen käyttöön.

 

Nosturin ja tarvittavien lisälaitteiden hankintakustannuksiksi arvioidaan 54 000 euroa. Lisämääräärahan tarve nosturin hankkimiseksi on 45 000 euroa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 45 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2021 talousarvion investointiosaan kohtaan irtain omaisuus.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa