<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.6.2024 päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Yhteistyösopimus Moomin Characters Ltd Oy ja Naantalin kaupungin välillä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Jäsenen nimeäminen Turun työllisyysalueen lautakuntaan]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille 2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Green North Energy Oy:n vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitos, ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lausunto]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Tulevan liikerakennustontin 529-014-0001-0018 (KM-2) luovuttaminen Turun Osuuskaupalle Rautakadun asemakaavanmuutosalueelta Naantalin Karvetissa, os. Rautakatu 3]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Perhetalo II-alueelta asemakaavalla Ak-367 muodostettujen pientalotonttien hinnoittelu]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Luonnonmaalta Asikontieltä läheltä Virpi-Porhon aluetta määräalan ostaminen tilasta 529-406-0005-0000 sekä ilmoitus kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä kantatilaksi jäävän loppuosan kaupassa]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Vengan alueelta AO-tontin 529-025-0001-0007 vuokranmaksuvelvoitteen väliaikainen keskeyttäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus 2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Virkavapaiden myöntämisen periaatteet, 2012 tehdyn päätöksen kumoaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / TVA-palkkataulukot ja järjestelyerät 2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Talousarvion 2025 laadinnan ohjeluvut]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Naantalin Matkailu Oy:n leirintäalueen vuokrasopimuksen päättäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kokouksessa käsiteltävät salassa pidettävät asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kaupunginhallituksen pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 17.06.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Alkuvuoden 2024 väestönmuutos Naantalissa]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Suunnittelutarveratkaisuhakemus uuden rakennuspaikan muodostamiseksi. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksestä.]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen kiinteistöllä 529-008-0005-0002]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Kaupungin peltoalueista perimien vuosivuokrien indeksointi sopimusta jatkettaessa]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Sijaisuudet, määräaikaiset tehtävät ja näiden palkkausohje]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Virka- ja työvapaiden myöntämisperiaatteet -ohje]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Kehitys- ja henkilöstöjaoston pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto 17.06.2024 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 12.06.2024 / Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 12.06.2024 / Liikenneturvallisuustyön seurantaraportti 2023]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 12.06.2024 / Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma 2030]]>