<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginvaltuuston kokouskutsu 9.10.2023]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös oikaisuvaatimukseen 19.9.2023 § 60]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen ympäristöluvan muutospäätös sekä 47 a §:n mukainen maa-aines- ja ympäristölupapäätös, J & T Pajunen Oy]]><![CDATA[Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma nähtävillä]]><![CDATA[Suunnittelun aloittaminen: Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Rajukivi Oy]]><![CDATA[Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä koskien Naantalin terminaalin toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamislupaa, Neste Oyj]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Sataman toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Naantalin Satama Oy]]><![CDATA[Naantalin kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaoston 21.8.2023 myöntämä poikkeamislupapäätös]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja päätös hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi, Rakenne-Kylänpää Oy]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus 2023]]>