<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Päätös ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen ympäristömelun mittaussuunnitelman hyväksymisestä, Palovuoren Kivi Oy]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Rajukivi Oy]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta, United Festivals Oy]]><![CDATA[Ilmoitus Eelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen päätös, Kalojen kasvattaminen Iso-Kuusisen saaren pohjoispuolella, Haverön Lohi Oy]]><![CDATA[Ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä, kalojen kasvattaminen Iso-Tervin saaren eteläpuolella, Leinonen Kimmo]]><![CDATA[Ilmoitus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksistä Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiksi ja jätetaksaksi 1.8.2024 alkaen]]><![CDATA[Ilmoitus Aluehallintoviraston kuulutuksesta, Vesilain mukainen lupahakemus uuden Hauspannantien sillan rakentamiseksi ja vanhan sillan purkamiseksi, Halspannan yksityistien tiekunta]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta: Green North Energy Oy:n Naantalin vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Varsinais-Suomen ELY-keskus]]><![CDATA[Naantalin kaupungin yksityistieavustukset haettavana 2024]]><![CDATA[Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden kuulutuksesta ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvan lupa-asian päätös, Haverön Lohi Oy]]><![CDATA[Vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen ympäristölupa ja jäähdytysveden ottaminen merestä, Green North Energy Oy]]><![CDATA[Ilmoitus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, laitureiden rakentaminen ja vesialueen ruoppaus Hirsiluodon edustalla, Aluehallintovirasto]]><![CDATA[Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaoston 29.4.2024 myöntämiä poikkeamislupapäätöksiä]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus 2024]]><![CDATA[Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi]]>