Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://aleksis.naantali.fi:443/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 68


 

Määrärahamuutosesitykset yhdyskuntatekniikan investointihankkeisiin

 

Tekninen lautakunta 22.02.2023 § 16     

    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 14.2.2023

 

Ruonan yhdystie

 

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia Ruonan yhdystien parantamiseksi välillä Aurinkotie - Rautakatu. Hanke sisältää mm. kiertoliittymä Ruonan yhdystien ja Ripikadun liittymään sekä kevyen liikenteen väylien rakentamista ja vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjan uudelleen rakentamisen.

 

Oheismateriaali: urakkarajapiirustus

 

Tarjouksia saatiin seitsemän kappaletta.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat muodostumassa 1 259 000 euroon jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

 

945 000,00

Lisätyövaraus

n.

94 500,00

Sähkö ja valaistus (N:li Energia)

 

104 214,50

Vesihuollon tarvikkeet

n.

50 000,00

Vesihuollon työt

n.

20 000,00

Puuistutukset

n.

10 000,00

Työnaikainen suunnittelu, valvonta ja mittaukset

n.

35 000,00

Yhteensä

n.

 1 258 715,00

 

Talousarvion yhteishankkeiden investointiosassa on varattu Ruonan yhdystien parantamiselle vuonna 2023 1 100 000 euroa jakaantuen:

 

-katualueet

700 000 €

-puistot ja leikkialueet

100 000 €

-vesi ja jätevesi

150 000 €

-hulevesi

150 000 €

 

Hankkeen toteuttaminen urakkarajapiirustuksen esittämässä laajuudessa edellyttää 160 000 euron lisämäärärahaa hankkeelle kohtaan katualueet. Urakka-alueen laajuus on kasvanut hankkeen valmistelun yhteydessä verrattuna talousarvion valmisteluvaiheeseen.

 

Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka

 

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia Luonnonmaan Perhetalon lähiliikuntapaikan pintarakennetöistä sekä kentän aitaamisesta. Naantalin Energia on antanut tarjouksen kentän valaistuksen rakentamisesta. Pääosa kentän pohjarakennetöistä toteutettiin Perhetalon 1. vaiheen kunnallistekniikan urakassa.

 

Oheismateriaali:  kentän asemapiirustus

 

Tarjouksia saatiin kolme kappaletta

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat muodostumassa 428 000 euroon jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

271 500,00 €

Lisätyövaraus

27 000,00 €

Valaistus, valonheittimet (N:li Energia)

46 428,00 €

Kaukalo ym. talvikauden varusteet

39 500,00 €

Hyppypaikka, maalit ym. kesäkauden varusteet

31 300,00 €

Välinevaraston rakentaminen

12 000,00 €

Yhteensä

428 000,00 e

 

 

Talousarvion investointiosan yhteishankkeessa on Luonnonmaan Perhetalon asemakaava-alueelle varattu 350 000 euron määräraha. Teknisen lautakunnan investointien käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttö täsmennetty seuraavasti:

 

-mm. pysäköintialue (koulun edusta ym)

100 000 €

-lähiliikuntapaikan pintarakennetyöt

250 000 €

 

 

Lähiliikuntapaikan valmiiksi rakentaminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää 180 000 euron lisämäärään myöntämistä hankkeelle. Talousarviota laadittaessa ei lähiliikuntapaikan varusteiden hankinnan vaatimia määrärahoja huomioitu. Myös rakentamisen yleinen kustannustaso on noussut voimakkaasti

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

- Yhteishankkeet, Ruonan yhdystien parantaminen, katualueet + 160 000 euroa
- Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalo, Lähiliikuntapaikka + 180 000 euroa

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 68      

688/02.02.00/2022    

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

- Yhteishankkeet, Ruonan yhdystien parantaminen, katualueet + 160 000 euroa
- Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalo, Lähiliikuntapaikka + 180 000 euroa

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.