Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
3 Vaaleista tiedottaminen
4   Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen
5   Avustavan henkilöstön nimeäminen
6   Vaalilautakuntien koulutus
7   Ennakkoäänestysasiakirjojen alustava tarkastaminen
8   Keskusvaalilautakunnan seuraava kokous

Osallistuja Tehtävä
Granlund Markku puheenjohtaja
Palomäki Mirja varapuheenjohtaja
Hautala Erja jäsen
Liitola Atte jäsen
Outinen Kari jäsen
Järvinen Turo sihteeri