Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
77 Työterveyshuollon toimintakertomus 2018
78   Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2018
79   Lapsiperheiden sosiaalityön ammatillisen tukihenkilötoiminnan järjestäminen vuonna 2019
80   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
81 Sopimus veden johtamisesta Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitoksen verkoston kautta Raisioon ja Naantaliin
82   Soinisten pientaloalueen tonttien luovuttaminen
83 Maanvuokrasopimus Naantalin Satama Oy:n kanssa Saharannan lisäalueesta
84 Merimaskun Rantamakasiinin rakennuksen myyminen ja tontin vuokraaminen
85   Naantalin Vuokratalot Oy:n lainojen takaisinmaksu
86   Koulutuslautakunnan talousarvion 2019 muutokset
87   Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kukolanvainio 2 kunnallistekniikka
88   Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikat
89   Kaupunginvaltuuston päätösten 11.3.2019 täytäntöönpano
90   Valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. valtuustoaloite sosiaali- ja terveystoimen järjestämissuunnitelman pikaisesta laatimisesta
91   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuutettujen perehdyttämisestä oman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin
92   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite Aurinkotien ja Nuhjalantien kiertoliittymästä
93   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite pakolaisten vastaanoton lopettamisesta tai vähentämisestä Naantalissa
94   Valtuutettu Harri Palomäen ym. valtuustoaloite hirsirakentamisen käyttömahdollisuuksien selvittämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa
95   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite koskien ikäihmisten odotusaikoja vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin sekä oikeuksista tiedottamista

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Eura Juha Vilhelm Junnilan varajäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä