Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13 Kauppakirja Naantalin seurakuntayhtymän ja Naantalin kaupungin välillä
14   Tilalaitoksen eräiden vuoden 2018 investointihankkeiden loppuunsaattaminen
15   Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
16   Valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. valtuustoaloite sosiaali- ja terveystoimen järjestämissuunnitelman pikaisesta laatimisesta
17   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite kaupunginvaltuutettujen perehdyttämisestä oman kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin
18   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite Aurinkotien ja Nuhjalantien kiertoliittymästä
19   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite pakolaisten vastaanoton lopettamisesta tai vähentämisestä Naantalissa

Osallistuja Tehtävä
Forsblom Toni puheenjohtaja
Urpolahti Annika 1. varapuheenjohtaja
Aalto Hannu 2. varapuheenjohtaja
Tavio Tero 3. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo
Ahti Antti
Ansamaa Eliisa Hannele Vienosen varavaltuutettu, § 13
Eura Juha
Gustafsson Hanna
Haapakoski Juha
Hagsberg Sirpa
Hyvönen Jarmo
Hörkkö Jari-Antti
Jaanto Martti
Jalkanen Heini
Junnila Vilhelm
Jyväkorpi Timo Martti Jaannon varavaltuutettu, § 13
Kärkkäinen Terhi
Laaksonen Mikko
Laine Harri
Laine Lauri
Latvala Eero
Lindström Jan
Maine Mirva
Maja Pirjo
Manner Juha
Mbing David
Mälkiä Elina
Outinen Sari
Palomäki Harri
Pentti Anne
Ritvanen Pekka
Rönnholm Mikko
Saksi Anita
Salokangas Elina
Santalahti Samuli
Seppälä Saara
Sipponen Kaisa
Takanen Juha
Tuuna Markku
Tähti Jussi
Vahtera Esa Jarkko Kanervan varavaltuutettu
Valtonen Lasse
Vienonen Hannele
Wilenius Jasper
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta hallintojohtaja
Urpolahti