Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
32   Kaupungin konserniohjaus
33 Talousarvion 2018 tulosennuste
34 Talousarvion 2019 raportointi
35 Koulutussuunnitelma 2019
36 Raportti työllistämistoiminnasta 2018
37   Luvan antaminen sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
38   Luvan antaminen terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitajan viran täyttämiseen
39   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
40   Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus 2019 - 2022
41   Hinnanalennus- ja korvausvaatimus Salmela-tilan kaupasta Velkuan Palvan kylässä
42   Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta
43 Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ulkomainonta
44   Lausunto Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tehtaan ympäristöluvan muuttamisesta jätevesien viemäriverkostoon johtamisen myötä
45   Lausunto Airiston-Velkuan kalastusalueen valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä
46   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle aloituslupaa koskevan valituksen johdosta
47   Naantalin ympäristöohjelman työohjelma
48   2M-It Oy:n omistajastrategia
49   Arkistotarkastukset vuonna 2018
50   Kaupunginvaltuuston päätösten 4.2.2019 täytäntöönpano
51   Varavaltuutettu Arto Sinkkosen ym. valtuustoaloite Icehearts-toiminnan käynnistämiseksi Naantalissa
52   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite Naantalin saaristo-osiin suuntaavien liikenneopasteiden parantamisesta
53   Valtuutettu Eero Latvalan ym. valtuustoaloite Suovuoren kartanon alueen kehittämisestä virkistys- ja ulkoliikuntakeskukseksi
54   Varavaltuutettu Saija Porramon ym. valtuustoaloite luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta Naantalissa
55   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite kaupungin ostolaskujen saattamisesta julkisiksi avoimuuden pilottihankkeessa
56   Neuvotteluasia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohtien 17 ja 20 nojalla)

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Salokangas Elina Hanna Gustafssonin varajäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Valtonen Lasse konsernijaoston vpj.
Aalto Jukka-Pekka konsernijaoston jäsen
Eura Juha konsernijaoston jäsen
Hautala Isabella konsernijaoston jäsen
Kärkkäinen Terhi konsernijaoston jäsen
Pentti Anne konsernijaoston jäsen
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Järvinen Turo kaupunginlakimies
Ojala Reima tekninen johtaja
Söderlund Riikka controller
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä