Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
16   Luvan antaminen kahden lastenhoitajan toimen täyttämiseen
17   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
18   Neuvotteluasia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohdan 17 nojalla)
19   Neuvotteluasia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohtien 17 ja 20 nojalla)
20 Viialanmäen korttelin 14 tonttien 1 ja 2 sekä korttelin 15 tonttien 1 ja 2 tarjouskilpailu
21 Soinisten pientaloalueen tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot
22 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I
23 Taattisten tilan kaavamuutosesitys
24 Teollisuustontin vuokraaminen Fintermos Oy Ltd:lle
25 Teollisuustontin vuokraaminen Naantali Steel Service Centre Oy:lle
26   Lounais-Suomen Työllistäjät ry:n avustusanomus
27   Valtionosuuspäätökset 2019

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Ojala Reima tekninen johtaja
Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä