Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
419 Viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevat ohjeet
420   Luvan antaminen laboratoriohoitajan toimen täyttämiseen
421   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
422   Luvan antaminen suunnitteluinsinöörin viran täyttämiseen
423   Riita-asia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohtien 17 ja 20 nojalla)
424 Turun seudun hankintayhteistyösopimus
425   Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n avustusanomus
426   Vuoden 2019 vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat
427   Vuoden 2019 vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen
428   Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalipäivien äänestyspaikat
429   Kaupungin ajoneuvojen vakuuttaminen
430   Teknisen lautakunnan tulosalueiden määrärahasiirrot
431   Yhdyskuntatekniikan valmistuneet hankkeet: Presidentin laiturin saneeraus ja Kailon sillan korjaus
432   Kaupunginvaltuuston päätösten 10.12.2018 täytäntöönpano
433   Hilma Kymäläisen eroanomus luottamustoimista ja uuden henkilön valinta
434   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite turvallisuuden lisäämiseksi Naantalin keskusta-alueella ja Vanhassakaupungissa

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Järvinen Turo kaupunginlakimies
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä