Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
62 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
63 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019
64 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019
65 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2019
66 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluina hankittavat lymfa- ja fysioterapiat sekä rintamaveteraaneille hankittavat avo- ja kotikuntoutuspalvelut
67 Jalkojenhoitopalvelut diabeetikoille ja muille terveydenhuoltolain mukaisille asiakkaille sekä veteraaneille
68   Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Tmi Helena Tohmo
69   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Salokangas Elina puheenjohtaja
Erjanti Hanna varapuheenjohtaja
Björkskog Tommy jäsen
Hyvönen Jarmo jäsen
Leivo Markku jäsen
Malmikare Jaana jäsen
Marjamäki Märta jäsen
Naavasalo Matti jäsen
Palomäki Harri jäsen
Saari Ville-Veikko jäsen
Tuimala Marika jäsen
Maine Mirva KH:n edustaja
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Laurila Airi talouspäällikkö
Peltola Nina aikuissosiaalityön päällikkö