Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
403   Työterveyshuollon palvelujen selvittäminen
404   Luvan antaminen lastensuojelun sosiaaliohjaajan viran täyttämiseen
405   Luvan antaminen teknisten palvelujen palvelukeskuksen toimistosihteerin toimen täyttämiseen
406   Henkilöstöpäällikkö Laura Sauraman virkavapausanomus ajalle 1.1. - 31.3.2019
407   Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset
408 Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset
409 Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta
410   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
411 Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus Naantalin Satama Oy:n kanssa
412 Valitus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä 25.10.2018 koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta Lounais-Suomessa
413 Tonttien varaaminen Yli-Kaivolan asemakaava-alueelta Iilimeri Oy:lle / Miikka Vainiolle
414 Konserniohjeen antaminen Kiinteistö Oy Naantalin Opintielle sekä aiesopimus maankäytön kehittämisestä Opintiellä
415   Asunto-ohjelma 2019 - 2022
416 Liikenneviraston lausuntopyyntö vesikulkuneuvolla liikkumisen estämisestä jääpeitteisellä väylällä
417   Kummivaltuutetun valinta nuorisovaltuustolle
418   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion valmistelusta ilman korotusesityksiä veroihin, maksuihin ja yhtiöiden osinkoihin

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Hulkkonen Eila vs. henkilöstöpäällikkö
Järvinen Turo kaupunginlakimies
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä