Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
86   Tuloveroprosentin määrääminen vuoden 2019 kunnallisverotuksen toimittamista varten
87   Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuonna 2019 toimitettavaa kiinteistöverotusta varten
88 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022
89   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi
90 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos
91   Pakollisen eläkevarauksen tekeminen
92 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
93 Sidonnaisuusrekisteri
94   Kaupunginvaltuuston kokoontuminen 1.1. - 30.6.2019
95   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite kehittävän harrastuksen löytämiseksi kaikille lapsille ja nuorille
96   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite Merimaskun kirkonkylän rannan kohentamisesta
97   Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite polkupyöräparkkien rakentamisesta tärkeimpien linja-autopysäkkien yhteyteen
98   Varavaltuutettu Sara Sorton ym. valtuustoaloite koskien Naantalin kehittämistä pyöräilykaupungiksi
99   Varavaltuutettu Esa Vahteran ym. valtuustoaloite avoimen sääaseman rakentamisesta Naantalin Kaurakarille
100   Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien merimetsoyhdyskuntien rajoittamista
101   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite koskien ikäihmisten odotusaikoja vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin sekä oikeuksista tiedottamista
102   Valtuutettu David Mbingin ym. valtuustoaloite koskien koulujen ja päiväkotien lapsilähtöisesti valmistettua ruokaa

Osallistuja Tehtävä
Forsblom Toni puheenjohtaja
Urpolahti Annika 1. varapuheenjohtaja
Aalto Hannu 2. varapuheenjohtaja
Tavio Tero 3. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo
Ahti Antti
Eura Juha
Gustafsson Hanna
Haapakoski Juha
Hagsberg Sirpa
Hyvönen Jarmo
Hörkkö Jari-Antti
Jaanto Martti
Jalkanen Heini
Junnila Vilhelm
Kanerva Jarkko
Kärkkäinen Terhi
Laaksonen Mikko
Laine Harri
Laine Lauri
Latvala Eero
Lindström Jan
Maine Mirva
Maja Pirjo
Manner Juha
Mbing David
Mälkiä Elina
Outinen Sari
Palomäki Harri
Pentti Anne
Rissanen Mari Anita Saksin varavaltuutettu
Ritvanen Pekka
Rönnholm Mikko
Salokangas Elina
Santalahti Samuli
Seppälä Saara
Sipponen Kaisa
Takanen Juha
Tuuna Markku
Tähti Jussi
Valtonen Lasse
Vienonen Hannele
Wilenius Jasper
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Kuusimäki Kimmo sivistystoimenjohtaja
Ojala Reima tekninen johtaja
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta hallintojohtaja