Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
52 Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin (KomPAssi) järjestäminen kuntien välisenä yhteistyönä
53 Kuntouttavan työtoiminnan hankinta
54 Suun terveydenhuollon peruspalvelujen hankinta Naantalin kaupungin yli 18-vuotiaille asiakkaille
55 Oikomishoidon kojeet
56   Kaupunginjohtajan esittämät muutokset sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2019
57   Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Kaksin Oy
58   Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Linerit Oy, Birgitan hoivapalvelu
59   Sosiaali- ja terveyslautakunnan koulutuspäivä
60   Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2019 kokouspäivät
61   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Salokangas Elina puheenjohtaja
Erjanti Hanna varapuheenjohtaja
Hyvönen Jarmo jäsen
Leivo Markku jäsen
Malmikare Jaana jäsen
Marjamäki Märta jäsen
Naavasalo Matti jäsen
Palomäki Harri jäsen
Saari Ville-Veikko jäsen
Tuimala Marika jäsen
Anita Mäkilä Tommy Björkskogin varajäsen
Maine Mirva KH:n edustaja
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Laurila Airi talouspäällikkö