Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
324   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
325   Riita-asia, salainen JulkL 24 §:n kohtien 17 ja 20 nojalla
326   Neuvotteluasia, salainen JulkL 24 §:n kohdan 17 nojalla
327 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
328 Maa-ainestaksan tarkistaminen
329 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos
330 Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos Äijälän tilan alueella
331   Ennakkotiedustelu etuosto-oikeuden käyttämisestä Jaakkolan kylässä sijaitsevien kiinteistöjen kaupassa
332   Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätökset, niiden täytäntöönpano ja muut osakassopimukseen liittyvät asiat
333   Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2018 muutokset

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jaanto Martti Jan Lindströmin varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Salokangas Elina Hanna Gustafssonin varajäsen
Seppälä Saara jäsen
Sorto Sara Mirva Maineen varajäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Kajala Saija ympäristöpäällikkö
Taipaleenmäki Marjut vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Järvinen Turo kaupunginlakimies
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä