Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
49 Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos
50 A-Hellman Oy:n poikkeamishakemus asemakaavan kerrosluvusta poikkeamiseksi
51   Konsernijaoston ylimääräinen kokous
52   Neuvotteluasia, salainen JulkL 24 §:n kohdan 17 nojalla
53   Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Osallistuja Tehtävä
Lindström Jan puheenjohtaja
Valtonen Lasse varapuheenjohtaja
Aalto Jukka-Pekka jäsen
Eura Juha jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella jäsen
Kärkkäinen Terhi jäsen
Pentti Anne jäsen
Vahtera Esa jäsen
Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja
Hagsberg Sirpa KH:n 2. varapuheenjohtaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Järvinen Turo pöytäkirjanpitäjä