Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
303   Luvan antaminen varastotyöntekijän toimen täyttämiseen
304   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
305   Palvelutilavuokrien sopimuspäivitysesitys 2018
306   Asuntomessutoimikunnan ja -työryhmien nimeäminen
307 Lausunto seudullisen joukkoliikenteen runkolinjaston linjastomuutoksista
308 Lausunto seudullisen joukkoliikenteen kuntarajat ylittävien joukkoliikennelinjojen kustannustenjakoehdotuksesta
309   Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö kaupunginhallitukselle
310   Hankepäätöksiin liittyvät koulutuslautakunnan talousarvion 2018 muutokset
311   Kaupunginvaltuuston päätösten 10.9.2018 täytäntöönpano
312   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite talousarvion valmistelusta ilman korotusesityksiä veroihin, maksuihin ja yhtiöiden osinkoihin
313   Valtuutettu Harri Palomäen ym. valtuustoaloite hirsirakentamisen käyttömahdollisuuksien selvittämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Eura Juha Vilhelm Junnilan varajäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Alm Pekka kiinteistöpäällikkö
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä