Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
292   Joukkoliikenteen runkolinjaston esittely
293 Lausunnon antaminen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta
294   KVTES-sopimuksen TVA-työn palkantarkistusten maksusuunnitelma
295   Toimialajohtajien kokonaispalkkaukseen siirtyminen
296   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
297 Vastauksen antaminen markkinaoikeudelle
298 Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätökset, niiden täytäntöönpano ja muut osakassopimukseen liittyvät asiat
299   Määräraha puhepalvelimen hankintaan
300   Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuspäätös sekä määrärahan ja tuloarvion muutos
301   Teknisen lautakunnan investointien yhteishankkeiden määrärahamuutokset
302   Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kreivin kiertoliittymä / Keskustakorttelit

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Helenius Markus Sirpa Hagsbergin varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö
Ojala Reima tekninen johtaja
Hulkkonen Eila vs. henkilöstöpäällikkö
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Järvinen Turo pöytäkirjanpitäjä