Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
54 Teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportti tammikuu-kesäkuu 2018
55 Raija ja Jukka Honkavaaran oikaisuvaatimus
56 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Treeva Rakennnus Oy:n rakennusluvasta tehtyihin valituksiin
57   Ympäristökatselmus 2018
58   Rakennustarkastajan päätökset
59   Ilmoitusasia / Rakennusvalvonta
60   Lausunto sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksesta
61   Valtuutettu Elina Mälkiän ym. valtuustoaloite Naantalin liittymisestä HINKU-verkostoon
62   Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu
63   Rakennusvalvontojen yhteiset tulkinnat

Osallistuja Tehtävä
Laine Harri puheenjohtaja
Porramo Saija varapuheenjohtaja
Kymäläinen Ann-Mari jäsen
Mäkelä Veikko Osmo Salon varajäsen
Mäntysalo Kimmo jäsen
Plathin-Kankare Julia jäsen
Sevon Pekka jäsen
Sunell Kristiina jäsen
Törne Mika jäsen
Tuuna Markku kh:n puheenjohtaja
Ojala Reima tekninen johtaja
Aro Markku rakennustarkastaja
Järvinen Turo rakennuslakimies
Kajala Saija ympäristöpäällikkö
Taipaleenmäki Marjut pöytäkirjanpitäjä
Hörkkö Jari-Antti asiantuntija, Saaristolautakunnan pj