Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien merimetsoyhdyskuntien rajoittamista
22 Lausunto saariston kirjasto- ja palvelupistetoiminnoista
23 Saaristolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019
24   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
25   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Hörkkö Jari-Antti puheenjohtaja
Saarni Anu varapuheenjohtaja
Lumpus Jari jäsen
Ollikainen Jani jäsen
Saari Nina jäsen
Salminen Seija jäsen
Sorto Sara jäsen
Tammelin Toni jäsen
Valtonen Juha jäsen
Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja
Lindström Jan KH:n edustaja
Mäntylä Katja henkilökunnan edustaja
Rinne-Kylänpää Tiina viestintä- ja kehittämispällikkö