Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
266   Lapsiperheiden sosiaalityön lisäresurssointi
267   Luvan antaminen päätoimisen tuntiopettajan vakanssin täyttämiseen
268   Luvan antaminen teknisten palvelujen palvelukeskuksen toimistosihteerin toimen täyttämiseen
269 Raportti työllistämispalveluista ajalta 1.1. - 30.4.2018
270   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
271   Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021
272   Määräraha Kailon sillan korjaukseen ja arvio hankkeen kokonaiskustannuksista
273   Määräraha Maijamäen koulun fysiikan luokkien uudelleen kalustamiseen
274 Vengan Lyhdetien tonttien hinnoittelu ja luovutusmenettely
275   Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos
276   Teollisuustonttien luovutusehdot
277   Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset
278   Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
279   Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus, taloudellinen loppuselvitys
280   Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kultarannan - Porhonkallion kevyen liikenteen väylä
281   Tuomas Liitolan eroanomus luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen
282   Sari Ahosen eroanomus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenyydestä ja uuden henkilön valinta

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Pentti Anne Saara Seppälän varajäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä