Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
48   Varhaiskasvatusmaksujen indeksitarkistukset 1.8.2018 alkaen
49   Asia on salainen
50   Perusopetuksen kielenopetuksen varhentaminen 2. vuosiluokalle
51 Perusopetuksen laadun arviointikertomus lukuvuodelta 2017-2018
52 Muutokset perusopetuksen opetussuunnitelmaan
53   Maijamäen koulun fysiikan luokkien kalusteet
54   Leirikoulut
55 Sopimus koulupalveluiden järjestämisestä Satulavuoren koulun kanssa
56 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma
57   Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 ja -suunnitelma 2017-2021
58   Hankepäätökset
59   Saatavien poisto
60   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kanerva Jarkko puheenjohtaja
Javanainen Anu jäsen
Junttila Henna jäsen
Kattelus Outi jäsen
Pietikäinen Lauri jäsen
Rissanen Mari jäsen
Vienonen Hannele jäsen
Gustafsson Hanna KH:n edustaja
Kuusimäki Kimmo vt. sivistystoimenjohtaja
Saario Timo pöytäkirjanpitäjä