Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
238 Talousarvion 2019 ohjeluvut
239   Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen
240   Luvan antaminen liikuntapaikkojen hoitajan toimen täyttämiseen
241   Luvan antaminen kahden hoitajan toimen ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan toimen täyttämiseen kotihoidossa
242   Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät
243   Tahdonilmaisun antaminen osallistumisesta työterveyshuollon palvelujen selvittämistä koskevaan neuvotteluun
244   Valtuutettu Harri Palomäen ym. valtuustoaloite kaupungin työntekijöille maksettavasta tulospalkkiosta
245   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite kaupungin henkilöstön sosiaalitilojen kunnon kartoittamisesta
246   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
247   Luonnonmaan visio 2070
248 Ehdotus Naantalin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudeksi palveluverkoksi
249   Otto-oikeuden käyttäminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 3.5.2018 koskien liikunta- ja nuorisoyhdistysten perusavustuksia
250   Esitys asemakaavan muuttamisesta Kailon saaressa kiinteistöllä 529-421-19-3
251 Määräalan ostaminen yhteisestä vesialueesta asuntomessualueella
252 Vanhan paloaseman tontin myyminen
253 Määräalan myynti J & T Pajunen Oy:lle
254   Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta - taattavan lainan hyväksyminen
255   Koulutuslautakunnan vuoden 2018 talousarvion muutokset
256   Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 1.6.2018 - 10.6.2019
257   Kaupunginhallituksen kokouksen koollekutsuminen ja kokouksessa läsnä olevat
258   Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja pitäminen nähtävillä
259   Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa
260   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
261   Kaupunginvaltuuston päätösten 11.6.2018 täytäntöönpano
262   Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien merimetsoyhdyskuntien rajoittamista
263   Varavaltuutettu Sara Sorton ym. valtuustoaloite koskien Naantalin kehittämistä pyöräilykaupungiksi
264   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite väylämaksujen kohtuullistamisesta ja luotsausmaksujen subventoinnista risteilyalusten saamiseksi Naantalin satamaan
265   Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite polkupyöräparkkien rakentamisesta tärkeimpien linja-autopysäkkien yhteyteen

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Lindström Jan jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Forsblom Toni valtuuston pj.
Aalto Hannu valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Kuusimäki Kimmo sivistystoimenjohtaja
Alm Pekka kiinteistöpäällikkö
Saario Timo talouspäälikkö
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä