Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
26   Lapsiperheiden sosiaalityön lisäresurssointi
27   Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi lapsiperheiden sosiaalityössä kesällä 2018
28 Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) toimintasuunnitelmaan vuosille 2019 - 2021
29 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2013-2016 ja -suunnitelma 2017-2021
30 Raportti työllistämispalveluista ajalta 1.1.2018 - 30.4.2018
31   Korvausvaatimus parketille aiheutuneesta vauriosta
32   Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / KSH Kotihoito Syke Oy
33   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
34 Naantalin Seudun Päihdeongelmaisten Tuki - Waihtoehto ry:n oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen perusavustusten myöntämisestä vuodelle 2018

Osallistuja Tehtävä
Salokangas Elina puheenjohtaja
Erjanti Hanna varapuheenjohtaja
Björkskog Tommy jäsen
Hyvönen Jarmo jäsen
Leivo Markku jäsen
Malmikare Jaana jäsen
Naavasalo Matti jäsen
Polso Marika jäsen
Saari Ville-Veikko jäsen
Pia Puhakka Märta Marjamäen varajäsen
Maine Mirva KH:n edustaja
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Laurila Airi talouspäällikkö