Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
222   Johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät
223 Liukuva työaika, työaikakorvaukset ja niiden soveltaminen eri henkilöstöryhmissä
224   Liukuvan työajanseurannan 30.4.2018 saldojen korvaaminen
225   Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen
226   Luvan antaminen palvelukodin johtajan viran täyttämiseen
227   Viranhaltijapäätökset
228   Luvan antaminen kirjanpitopäällikön viran täyttämiseen
229   Talousarvion 2019 ohjeluvut
230   Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminnan kehittämisestä
231   Pöytäkirjojen ja päätöspöytäkirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa
232 Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos Äijälän tilan alueella
233   Ehdotus Naantalin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudeksi palveluverkoksi
234 Naantalin kaupunkistrategia 2022
235   Lisämäärärahaesitys asuntomessujen projektipäällikön palkkaamiseen
236 Laurilan kiinteistön vuokrasopimuksen jatkaminen
237 Tonttien ostaminen Humaliston ja Saharannan alueelta

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Sorto Sara Mirva Maineen varajäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Alm Pekka kiinteistöpäällikkö
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä