Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
203 Toiminnan ja talouden raportti tammi - huhtikuulta 2018
204   Luvan antaminen johdon sihteerin viran täyttämiseen sekä viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen
205   Luvan antaminen kahden hammaslääkärin toimen täyttämiseen
206   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
207   Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen
208   Lausunto yleissuunnitelmasta koskien E18 Turun kehätien parantamista välillä Naantali - Raisio
209   Ehdotus Naantalin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uudeksi palveluverkoksi
210 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2018 - 2021
211   Naantalin kaupunkistrategia 2022
212   Lausunto Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta
213   Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminnan kehittämisestä
214 Rakennusliike Hörkkö Oy:n anomus tontin varausajan jatkamiseksi Kukolanvainion asemakaava-alueella
215 Anomus vuokratontin ostamisesta ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä
216 Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen
217 Asuntomessujen järjestämistä Naantalissa vuonna 2022 koskevien sopimusten hyväksyminen
218   Lisämäärärahaesitys lumitykin ja vedenjäähdytystornin hankintaan
219   Lisämäärärahaesitys Teersalon laitureiden uusintaan
220 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017
221 Kaupungin verkkokauppa ja tietosuojaseloste

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Rantala Kaisa varhaiskasvatuksen johtaja
Hirvi Mika vs. tekninen johtaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä