Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
183   Luvan antaminen aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
184   Luvan antaminen matemaattisten aineiden opettajan viran täyttämiseen
185   Luvan antaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan toimen täyttämiseen
186   Tahdonilmaisun antaminen osallistumisesta työterveyshuollon palvelujen selvittämistä koskevaan neuvotteluun
187   Viranhaltijapäätösten laatimisvelvoitteen rajaaminen sijaisten ja määräaikaisten rekrytoinnin yhteydessä
188   Toimielinten pöytäkirjat
189   Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen
190   Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2018 talousarvioon perusopetuksen erityisopetukseen
191   Hankepäätöksiin liittyvät koulutuslautakunnan talousarvion 2018 muutokset
192   Petri Laajalan eroanomus luottamustehtävistä ja häneltä vapautuvien luottamustehtävien täyttäminen
193   Anne-Maria Laajalan eroanomus luottamustehtävistä ja häneltä vapautuvien luottamustehtävien täyttäminen

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä