Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
42   Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien valinta
43   Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston valinta
44 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2017
45   Henkilöstökertomus 2017
46 Naantalin kaupunkistrategia 2022
47 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2018 - 2021
48 Kunnan kotouttamisohjelma ja seudullinen kotouttamisohjelma
49 Tonttien ostaminen Humaliston ja Saharannan alueelta
50   Lisämäärärahan myöntäminen Laurilan kiinteistön peruskorjausta varten
51   Lisämäärärahan myöntäminen asuntomessujen projektipäällikön palkkaamiseen
52   Lisämäärärahan myöntäminen perusopetuksen erityisopetukseen
53   Lisämäärärahan myöntäminen lumitykin ja vedenjäähdytystornin hankintaan
54   Lisämäärärahan myöntäminen Teersalon laitureiden uusintaan
55   Tilalaitoksen vuoden 2018 investointimäärärahojen muutokset
56   Mikko Laaksosen eroanomus sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan työterveysjaostosta ja häneltä vapautuvan luottamustehtävän täyttäminen
57   Petri Laajalan eroanomus luottamustehtävistä ja häneltä vapautuvien luottamustehtävien täyttäminen
58   Kaupunginvaltuuston kokoontuminen 1.7. - 31.12.2018
59 Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen
60   Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite nuorisovaltuuston ja nuorisotyötä tekevien toimijoiden yhteistyöstä
61   Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite soveltavan liikunnan ohjaajan toimen perustamiseksi Naantalin liikuntatoimeen
62   Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien merimetsoyhdyskuntien rajoittamista
63   Varavaltuutettu Sara Sorton ym. valtuustoaloite koskien Naantalin kehittämistä pyöräilykaupungiksi
64   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite väylämaksujen kohtuullistamisesta ja luotsausmaksujen subventoinnista risteilyalusten saamiseksi Naantalin satamaan
65   Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite polkupyöräparkkien rakentamisesta tärkeimpien linja-autopysäkkien yhteyteen

Osallistuja Tehtävä
Rönnholm Mikko § 42 - 43 (osa), puheenjohtaja § 42
Forsblom Toni puheenjohtaja, § 43 - 65
Aalto Hannu
Aho Kimmo
Ahti Antti
Alho Riitta Kaisa Sipposen varavaltuutettu
Eura Juha
Gustafsson Hanna
Haapakoski Juha
Hagsberg Sirpa
Hautala Isabella Mikko Rönnholmin varavaltuutettu, § 43 (osa) - 65
Hyvönen Jarmo
Hörkkö Jari-Antti
Jaanto Martti
Jalkanen Heini
Junnila Vilhelm
Kanerva Jarkko
Kärkkäinen Terhi
Laaksonen Mikko
Laine Harri
Laine Lauri
Lindström Jan
Maine Mirva
Maja Pirjo
Manner Juha
Mannerjoki Viljo Eero Latvalan varavaltuutettu
Mbing David
Outinen Sari
Palomäki Harri
Pentti Anne
Ritvanen Pekka
Saksi Anita
Salokangas Elina
Santalahti Samuli
Seppälä Saara
Sorto Sara Elina Mälkiän varavaltuutettu, § 42 (osa) - 65
Takanen Juha
Tavio Tero
Tuuna Markku
Tähti Jussi
Urpolahti Annika
Valtonen Lasse
Vienonen Hannele
Wilenius Jasper
Heinonen Juha kaupunginkamreeri, § 42 - 45
Hirvi Mika vs. tekninen johtaja
Hulkkonen Eila vs. henkilöstöpäällikkö
Kuusimäki Kimmo vt. sivistystoimenjohtaja
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta hallintojohtaja