Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
144   Teknisen johtajan viran täyttäminen
145   Luvan antaminen hoitajan toimen täyttämiseen Myllynkiventien ryhmäkodissa
146   Varhaiskasvatuksen vakanssien nimikemuutokset ja luvan antaminen yhdeksän varhaiskasvatuksen toimen täyttämiseen
147   Luvan antaminen Taimon koulun rehtorin viran täyttämiseen määräaikaisesti 1.8.2018 - 31.7.2022
148   Viranhaltijapäätökset
149   Otto-oikeuden käyttäminen koulutuslautakunnan päätökseen 27.3.2018 § 26 koskien perusopetuksen tuntiresurssin käyttöä lukuvuonna 2018 - 2019
150 Naantalin kaupungin konserniohje
151   Kukolanvainion II-vaiheen ja Yli-Kaivolan tonttien luovuttaminen
152 Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunnan takausanomus
153   Edustajan nimeäminen Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2018
154   Valmistelussa oleva asia (ei vielä julkinen JulkL 6 § 1 mom. kohtien 6 ja 9 nojalla)

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Kuusimäki Kimmo vs. sivistystoimenjohtaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä