Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
124   Luvan antaminen sairaanhoitajan toimen täyttämiseen
125   Maankäyttöosaston maastomittausryhmän työntekijöiden nimikkeiden muuttaminen
126   Luvan antaminen sivistystoimenjohtajan viran täyttämiseen sekä viran kelpoisuusehtojen muuttaminen
127 Tilinpäätös 2017
128   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
129   Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokous 18.4.2018
130   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi
131   Naantalin kaupungin konserniohje
132   Maankäyttösopimus Pirttiluodon-Karjaluodon alueella
133 Määräalan myyminen Immasesta
134 Tontin varaaminen Immasen asemakaava-alueelta Moduulitalot Suomi Oy:lle
135 Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos
136   Äijälän ranta-asemakaava ja Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos Äijälän tilan alueella
137 Vastaus Melers Oy:n vaatimukseen ja sovintoneuvotteluehdotukseen
138   Varajäsenen nimeäminen Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n hallitukseen
139   Lasse Leinon eroanomus luottamustehtävistä ja häneltä vapautuvien luottamustehtävien täyttäminen
140   Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite Naantalin väestön ikärakenteesta aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi
141   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamiseksi
142 Valtuutettujen ja kuntalaisten jättämät aloitteet
143   Valmistelussa oleva asia (ei vielä julkinen JulkL 6 § 1 mom. kohtien 6 ja 9 nojalla)

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Heinonen Juha kaupunginkamreeri
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä