Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
8   Vastaavan hammaslääkärin valinta
9 Potilasasiamiehen raportti 2017
10 Kouluterveyskysely
11 Omaishoidontuen toimintaohje 2018
12 Naantalin kaupungin vammaispalvelun toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 2018
13 Naantalin kaupungin vammaispalvelun ohje auton hankkimiseen liittyvistä korvauksista 2018
14   Sosiaalityön tuntihinta 1.1.2018 alkaen
15 Kunnan kotouttamisohjelman ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen
16   Naantalin osallistuminen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutukseen
17 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämistä vuonna 2019
18   Luonais-Suomen työllistäjille myönnetyn avustuksen toisen erän aientaminen
19   Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Salokangas Elina puheenjohtaja
Erjanti Hanna varapuheenjohtaja
Björkskog Tommy jäsen
Leivo Markku jäsen
Marjamäki Märta jäsen
Palomäki Harri jäsen
Saari Ville-Veikko jäsen
Eura Juha Matti Naavasalon varajäsen
Lehtonen Jarmo Jarmo Hyvösen varajäsen
Penttinen Elina Marika Polson varajäsen
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Nikander-Tuominen Hannele johtava hoitaja
Koski Veli-Matti vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
Laurila Airi talouspäällikkö