Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
73   Työterveyshuollon sopimuksen hyväksyminen
74   Talousarvion 2017 ylitykset
75   Luvan antaminen hoitajan toimen täyttämiseen kotihoidossa
76   Luvan antaminen sairaanhoitajan toimen täyttämiseen Katavakodissa
77   Luvan antaminen terveydenhoitajan toimen täyttämiseen
78   Teknisen johtajan viran täyttäminen
79   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
80   Riita-asia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohtien 17 ja 20 nojalla)
81   Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2017 tarkastuksista ja tarkastussuunnitelma 2018
82   Asunto Oy Kirkkolahden osakkeiden nrot 482 - 541 myynti
83 Työasujen hankinta
84   Kysely kunnan kiinnostuksesta laajakaistaverkon rakentamiseen
85   Lausunto yrityssaneerausohjelmaehdotuksesta
86   Kaupunginvaltuuston päätösten 26.2.2018 täytäntöönpano
87   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta
88   Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite koskien ikäihmisten digiloikkaa
89   Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite Merimaskun kirkonkylän rannan kohentamisesta
90   Valtuutettu Lauri Laineen ym. valtuustoaloite Rymättylän paloaseman rakentamisesta
91   Naantalissa 31.8. - 2.9.2018 järjestettävän ystävyyskuntatapaamisen teema
92   Ilmoitusasia

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä