Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Luvan antaminen suuhygienistin toimen täyttämiseen
32   Irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta
33   Luvan antaminen teknisen johtajan viran täyttämiseen sekä viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen
34 Raportti työllistämistoiminnasta 2017
35 Koulutussuunnitelma 2018
36 Talousarvion 2017 tulostilanne 23.1.2018 ja katsaus talousarvion 2018 eräisiin tulotekijöihin
37   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
38   Kiinteistö Oy Katariinanpuiston laina-anomus
39   Naantalin kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivitys
40   Vastaus lausuntopyyntöön koskien Naantalin kaupungin tahtotilaa ja valmiutta osallistua kunnan hiilineutraaliuden tavoitteluun
41   Kaupunginvaltuuston päätösten 29.1.2018 täytäntöönpano
42   Hallintopalvelut-toimialan määrärahojen muutokset 2017
43   Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2018
44   Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2018
45   Valtuutettu David Mbingin ym. valtuustoaloite viittomakielen saamiseksi valinnaisaineeksi kouluihin
46   Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite nuorten syrjäytymisriskin ja moniongelmaisuuden ennaltaehkäisyn selvittämiseksi Naantalin palvelujärjestelmässä
47   Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite UPEA-taidefestivaaliin osallistumisesta ja kaupungin taidehankintojen toteuttamisen kehittämisestä

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä