Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
37 Toimenpidepyyntö vapaa-ajanasunnon käyttämisestä vuokraukseen
38 Tietoyhteiskuntakaaren mukainen sijoituslupahakemus, Telia Finland Oyj
39   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan syksyn 2018 kokoukset
40   Rakennustarkastajan päätökset
41 Lausunto öljynjalostamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamispäätöstä koskevan valituksen johdosta
42   Lausunto koskien Turun Korjaustelakka Oy:n ympäristölupahakemusta telakan toiminnan muuttamiseksi
43   Ympäristönsuojelun avustusmäärärahan jakaminen vuonna 2018
44   Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu

Osallistuja Tehtävä
Laine Harri puheenjohtaja
Porramo Saija varapuheenjohtaja
Kymäläinen Ann-Mari jäsen
Mäkelä Veikko Osmo Salon varajäsen
Paavola Esa Kimmo Mäntysalon varajäsen
Plathin-Kankare Julia jäsen
Sevon Pekka jäsen
Sunell Kristiina jäsen
Törne Mika jäsen
Järvinen Turo rakennuslakimies
Aro Markku rakennustarkastaja
Kajala Saija ympäristöpäällikkö
Kemppi Tiina pöytäkirjanpitäjä