Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan 2017 määrärahan ylitykset
2 Rakennuksen käyttökielto, Asunto Oy Kastu, kiinteistöllä 529-1-8-3
3 Ampuminmaan Vesihuolto-osuuskunnan hakemus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseksi
4   Rakennustarkastajan päätökset
5   Lausunto sähkökaapelien asentamisesta mereen välille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari, Caruna Oy
6   Lausunto Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I:n luonnosvaiheesta
7   Lausuntopyyntö: Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistus
8   Lausunto Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hakemuksesta Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta
9   Vastine Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n valituksesta koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä
10 Selvitys Energia- ja KierrätysParkki Oy:n toiminnasta
11   Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

Osallistuja Tehtävä
Laine Harri puheenjohtaja
Porramo Saija varapuheenjohtaja
Kymäläinen Hilma Ann-Mari Kymäläisen varajäsen
Mäntysalo Kimmo jäsen
Plathin-Kankare Julia jäsen
Salo Osmo jäsen
Sevon Pekka jäsen
Sunell Kristiina jäsen
Törne Mika jäsen
Tuuna Markku kh:n puheenjohtaja
Seppälä Saara kh:n edustaja
Ovaska Juha henkilökunnan edustaja
Aro Markku rakennustarkastaja
Järvinen Turo rakennuslakimies
Kajala Saija ympäristöpäällikkö
Kemppi Tiina pöytäkirjanpitäjä